Správa železnic má sjednanou Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda a představitelé odborových organizací dnes podepsali Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021. Na jejím základě dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020.

V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání Správy železnic, účinného od 1. 1. 2021.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel Jiří Svoboda.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

 

Více informací naleznete ZDE