Na trati z Pardubic do Stéblové přibude druhá kolej, nový most, podchody a zastávka.

Vlaky mezi Pardubicemi a Hradcem Králové budou moci jezdit opět o něco rychleji a plynuleji . Vlaky tu pojedou až 160 km/h. V   těchto dnech zde začíná rekonstrukce trati z Pardubic do Stéblové včetně zdvoukolejnění a výstavby nového mostu přes Labe. Sedm a půl kilometru dlouhý úsek za 2,6 mld. korun dokončí sdružení Skanska a Elektrizace železnic v prosinci 2023, cestující se mohou těšit i na nové bezpečné podchody a novou zastávku Stéblová obec.

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci trati včetně železniční stanice Pardubice-Rosice nad Labem spojenou s výstavbou druhé traťové koleje, mimo tento úsek pak rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do železniční stanice Medlešice. Po rekonstrukci budou moci vlaky jezdit mezi Pardubicemi a Rosicemi nad Labem rychlostí až 100 km/h, mezi Rosicemi a Stéblovou až 160 km/h. Všechna nástupiště budou bezbariérově přístupná, dostanou nové osvětlení, informační i orientační systém.  Po dokončení tak vznikne souvislý dvoukolejný úsek mezi Pardubicemi a Opatovicemi nad Labem.

„Harmonogram je opravdu napjatý, začínáme úpravou kolejiště ve stanici Rosice nad Labem tak, abychom zvládli výlukový provoz. Letos je také naplánováno přesunutí stávajícího jednokolejného mostu přes Labe do provizorní polohy. Na jeho místě následně vybudujeme nový dvoukolejný. A samozřejmě chystáme výstavbu druhé koleje – nová trať bude přímější než ta stávající a umožní tak vyšší rychlost,“ říká projektový manažer Skanska Jan Mitlöhner.

Stanice Pardubice-Rosice nad Labem

Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem vzniknou nová nástupiště – přístup na ně bude novým podchodem napojeným na stávající městský podchod. Na zastávce Pardubice-Semtín budou vybudována dvě nová vnější nástupiště, stávající přechod přes koleje bude nahrazen podchodem. Na nové zastávce Stéblová obec budou zřízena nástupiště, přístupná od železničního přejezdu.

V daném úseku jsou nyní čtyři přejezdy, z nichž jeden bude zrušen a tři modernizovány. Mosty, propustky a zdi budou přestavěny pro dvoukolejnou železniční trať. Stávající jednokolejný železniční most přes Labe bude nejprve posunut a po dobu stavby bude sloužit jako provizorium, na jeho původním místě vznikne nový dvoukolejný most. Nová dvoukolejná trať bude osazena novým zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, elektrifikace bude přizpůsobena pro budoucí přechod ze stejnosměrného na střídavé napájení.

„Stavební práce si samozřejmě vyžádají i omezení provozu železniční dopravy. Poslední květnový den začne nepřetržitá výluka v úsecích Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice n. L. a Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice. Vlaky zde nahradí autobusy,“ říká ředitel Stavební správy východ Správy železnic Miroslav Bocák.

V průběhu stavby jsou plánována ještě dvě významnější omezení – jednak v témže úseku kvůli převedení dopravy z provizorního na nový most, a jednak v úseku Pardubice-Rosice n.L. – Stéblová, pro výstavbu nové traťové koleje v nové poloze.

 

 

Název projektu:                       Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. s                                                  

                                              stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem – Stéblová

Cena bez DPH:                        2 680 136 291 Kč bez DPH

Termín zahájení:                      5/2021

Termín dokončení:                   12/2023

Investor:                                  Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:                               Společnost „Rosice – Stéblová, Skanska + EŽ“

Délka rekonstruovaných úseků: 7,5 km

Rekonstruovaných stanic a zastávek: 2

Nové zastávky:                        1

Délka nových kolejí:                14,5 km

Počet nových výhybek:             30

Počet nových nástupišť:            6

Počet rekonstruovaných přejezdů:  3