Elektromobilita – vzpomínky na minulost přecházejí do budoucnosti

Dne 9. září oslavíme  Světový den elektromobilů a svět si tak připomíná provoz automobilů na baterie jako úplnou novinku a něco co nás dnes oslovuje. Ale elektromobil je s námi již mnoho let. Proto se zde chceme zamyslet nad elektromobilitou.

Můj první kontakt s elektromobilitou a vozidly na elektrických pohon se datuje do roku 1986. Tehdy jsem nastoupil do nejmenovaného státního podniku, kde pro manipulaci se zbožím v uzavřených halách byly používány vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon.  

A protože český člověk je vynalézavý a šikovný, rozhodli se někteří zaměstnanci vytvořit malé elektrické nákladní vozidlo pro potřeby údržbářské dílny. Kabina byla využita z dieselového vysokozdvižného vozíku a podvozek s bateriemi byl vytvořen kombinací různých dílů. Vznikl tak malý nákladní elektromobil. Dojezd byl tehdy zhruba 30 km a váhu baterie odhaduji na 300 – 400 kg. Doba dobíjení na plný výkon: 8 hodin.

Samozřejmě, že toto vozidlo nebylo homologováno pro silniční provoz a jezdilo pouze v areálu podniku, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich byl obsah kyseliny v bateriích, který by měl v případě nehody nedozírné následky a další parametry, které nevyhovovaly pro silniční provoz. Přesto již v této době se jednalo o vozidlo s nulovou uhlíkovou stopou při provozu.

 

Novodobá elektromobilita

Nyní po více než třiceti letech se dostáváme do situace, kdy na silnicích se setkáváme stále více s elektromobily a hybridními vozy. A celosvětově je tento směr jako směr budoucnosti v osobní dopravě. Před pár měsíci jsem se také na tuto situaci díval skepticky a stál jsem na straně mírných odpůrců elektromobility. Ale rozhodli jsme se v naší redakci, že oslovíme automobilky a budeme elektromobily testovat. To proto, že jsme si chtěli ověřit, jak vlastně elektromobil funguje a jaké jsou jeho klady a zápory. Dnes, po více než ročním testování, čítá flotila námi testovaných automobilů více než 25 automobilů, a to jak na čistě elektrický, tak na hybridní pohon a můžeme tak udělat u příležitosti Světového dne elektromobilů krátké shrnutí.

Výhody elektromobilů

 

První vůz, který jsme testovali, byl plně elektrický a jednalo se o automobil Renault Zoe z roku 2020. Protože jsme neměli žádné předchozí zkušenosti, po dobu týdenního testu jsme automobil dobíjeli pouze z domácí zásuvky a pohybovali jsme se po celé České republice. Na tomto automobilu můžeme ukázat jeho výhody, které jsme si později ověřili u dalších elektrických vozidel a to od výrobců Peugeot, Citroën, Opel, Škoda, VW, Honda. Elektromobil kromě toho, že nezanechává žádnou uhlíkovou stopu při svém provozu a je tedy šetrný k životnímu prostředí, má tyto výhody:

V městském provozu je jeho spotřeba energie minimální, protože při jízdě od semaforu k semaforu a pohybu v kolonách plynule rekuperuje svoji energii, a tak pokud v městském provozu projedeme zhruba 20 km, spotřeba odpovídá kolem 5 km. Samozřejmě záleží na stylu jízdy, protože jízda s elektromobilem je odlišná od jízdy s automobilem s klasickou pohonnou jednotkou. Další výhodou těchto vozidel je možnost kdekoliv doplnit energii. A to kdekoliv můžeme zdůraznit.  

Během našeho testování jsme přijeli na návštěvu ke známým a zdrželi se zde zhruba 4 hodiny. Zapojili jsme vozidlo do zásuvky a získali jsme tak energii na zpáteční cestu domů. Protože se nejedná o gigantické náklady, jelikož elektromobilita s k nákladem na 1 km se pohybuje kolem 1 Kč, takže dobití z klasické zásuvky není nákladnou investicí.

Další velmi znatelnou výhodou je ticho při provozu tohoto vozidla. Po určité době, když usednete do klasického automobilu si uvědomíte, že při jízdě jsou cítit i výpary z výfuku. To jsme si uvědomili po delší době, kdy jsme testovali jen elektromobily a potom přesedli do automobilu s klasickým pohonem. Jedná si sice o minimální, ale znatelný čichový vjem.

 

Nevýhody elektromobility

V současné době hlavní nevýhodou elektromobility v České republice a potažmo i v zahraničí je dojezd automobilů na jedno dobití. Průměrná vzdálenost dojezdu námi testovaných vozidel se pohybovala okolo 200 km. To znamená, že pro městský a příměstský provoz je to vysoce dostačující, avšak pro vzdálenější cíle nedostačující. Samozřejmě s našimi zkušenostmi víme, že je jednoduché automobil dobít a pokračovat dále v cestě, ale pro současného uživatele automobilů je to jako, kdyby cestou musel vícekrát tankovat.

Další nevýhodou, kterou se postupně daří vývojem elektromobilů odstranit, je podstatně vyšší spotřeba na dálnicích a vysokorychlostních silnicích, pokud využijeme maximální povolenou rychlost 130 km/hod. Ale už jsme se během našeho testování setkali s vozidly, jejichž spotřeba odpovídala ostatním jízdním podmínkám, tedy neměly zvýšenou spotřebu energie.

Mezi jednu z nevýhod můžeme také zařadit nutnost naučit se jinému způsobu řízení. Řada řidičů má zažitý způsob, jak efektivně šetřit pohonné hmoty s klasickým motorem, a u elektromobilů je třeba si osvojit jiný způsob řízení, který vyhovuje těmto automobilům.

 

Závěrem

Pokud se dnes rozhlédneme po všech světových automobilkách, nenajdeme žádnou, která ve svém portfoliu automobilů nenabízí automobily na elektrický nebo hybridní pohon. Sem patří i renomované automobilky v oblasti sportovních vozidel jako např. Ferrari a elektromobily nalezneme v nabídce japonských, amerických i korejských výrobců. Tento trend je z našeho pohledu již nezastavitelný. Možná si někdo vzpomene na krizi v sedmdesátých letech minulého století, kdy docházela ropa a začaly se vyrábět malá vozidla s nízkou spotřebou. Dnes ve stejné situaci, kdy naopak ropy zřejmě nedostatek není, ale zanechává za sebou uhlíkovou stopu a znečisťuje ovzduší. Pokud z části dopravy, a to především v segmentu osobní dopravy, se nám podaří vyeliminovat automobily na fosilní paliva, a to především ve městech a v příměstské dopravě, snížíme znečištění planety a pomůžeme tak životnímu prostředí.

 

Objevují se „hlášky“, že ropní magnáti budou blokovat výrobu elektromobilů, protože přicházejí o svůj business. Ale opak je pravdou, protože v segmentu nákladní dopravy, autobusové dopravy, těžkých pracovních strojů, na železnici, při stavbě silnic elektromobilita v nejbližších letech nenajde své místo a bude zde stále poptávka po ropě.

Držme tedy palce a oslavme první Světový den elektromobilů s pokorou k naší planetě.

 

https://www.cysnews.cz/clanky/lifestyle/auto-moto/testy-automobilu/

 

 

YouTube
Share