Dopravní opatření v Praze srpen 2019

Pražské opatření v dopravě od 10.8. do 1.9.2019


Dopravní opatření na Palackého mostě

Od 10. do 20. srpna 2019 bude uzavřen na Palackého mostě jízdní pruh a přilehlý chodník ve směru na Prahu 5. Doprava bude vedena po tramvajovém tělese.

Důvodem dopravního opatření je diagnostika mostu – vrtání sond. Práce si vyžádají ještě dopravní omezení 26. a 28. srpna 2019 na Hořejším nábřeží, kde bude v úseku Na bělidle – Nábřežní uzavírán postupně jeden jízdní pruh a doprava vedena zbývajícím jízdním pruhem.

Investorem akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Dopravní opatření na křižovatce komunikací Bělohorská a Ankarská

 

O víkendu 10. a11. srpna 2019 bude uzavřena severovýchodní části křižovatky na Vypichu – ulic Bělohorská x Ankarská. Uzavřen bude i pravý řadícího pruhu na Bělohorské s nemožností odbočení do Ankarské. Doprava z centra bude zachována přes křižovatku jedním pruhem. Důvodem je rekonstrukce komunikace. 

Objížďka ve směru z centra do Ankarské povede po trase: Bělohorská – v úrovni křižovatky Bělohorská x Slezanů do protisměru přes tramvajový přejezd – Bělohorská (do centra) – vlevo Ankarská. 

Od 12. do 20. srpna 2019 bude uzavírka pokračovat. Uzavřeny budou řadící pruhy v Ankarské,

doprava v Bělohorské ve směru z centra bude zachována v levém pruhu a v Ankarské

převedena do protisměru při zachování 1 x 1 jízdní pruh.

Investorem rekonstrukce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., zhotovitelem spol. STRABAG a.s.


Dopravní opatření na komunikaci Vršovická

 Od 12. srpna do 1. září 2019 bude omezen provoz na komunikaci Vršovická v úseku U vršovického nádraží – Petrohradská ve směru z centra. Důvodem je obnova vodovodních řadů.

 Uzavřen bude parkovací pruh, část jízdního pruhu a chodníku v místě vodovodních přípojek.

Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.