Vídeň revitalizuje Dunajský ostrov. Chce pomoct rybám a obojživelníkům

Dunajský ostrov patří především v létě k vyhledávaným a oblíbeným lokalitám řady Vídeňanů. Nejen lidé, ale i zvířata si Dunajský ostrov oblíbila a pro řadu ryb a obojživelníků je právě tento ostrov důležitým životním prostorem. V rámci evropského projektu LIFE DICCA nyní Vídeň revitalizuje tříkilometrový pobřežní pás se zátokami. Kvůli klimatickým změnám totiž dochází k vysychání a ohrožení zde žijících zvířat.

Enormní sucha a časté povodně mají ve Vídni za následek zanášení zátok na Dunajském ostrově. Změny klimatu a období bez deštů dodatečně přispívají k jejich vysoušení. Zvláště ohrožující je tento proces pro řadu zde žijících ryb a obojživelníků. Aby hrozící katastrofu Vídeň odvrátila, rozhodla se zhruba tříkilometrový pás se zátokami vybagrovat a revitalizovat. Plánovaná opatření mají pomoct uchovat stávající místa pro tření ryb a obojživelníků a vybudovat další. Ryb je ve vodách u Dunajského ostrova více než dost. Podle pozorování vědců z univerzity BOKU Wien mají zdejší stanoviště obzvláště vysokou biologickou rozmanitost. Zjištěno zde bylo 38 druhů ryb, přes 60 druhů makrofyt a četné druhy vážek.

Přijatá opatření, s jejichž realizací začala Vídeň 10. ledna 2022, jsou součástí evropského projektu LIFE DICCA. Trvat by celá akce měla zhruba dva měsíce. Během nich budou na patnácti stanovištích nasazeny plovoucí sací bagry. Město také počítá s vybagrování zhruba 20 tisíc kubíků jemného sedimentu a bahna, které budou prostřednictvím trubek odčerpány do Dunaje. Veškeré práce jsou samozřejmě konány pod přísným ekologickým dohledem.

Dunajský ostrov

Dunajský ostrov je pro Vídeň protipovodňovou zábranou, cenným přírodním místem i největší vídeňskou rekreační oblastí přímo u vody. I zde se ovšem klimatické změny silně projevují. Pětiletý projekt EU LIFE DICCA má proto za cíl čelit negativním dopadům změny klimatu na Dunajském ostrově pomocí cílených opatření, mezi která patří např. výsadba stromů, revitalizace břehů, zřízení nových rybníků, pastva ovcí nebo udržitelný zavlažovací systém. Všechna tato opatření by měla přispět k tomu, aby Dunajský ostrov mohl i v budoucnosti čelit klimatickým výzvám.

Foto: Wiener Wildnis/MA 45