Tajemství depozitáře Kysuckého muzea: Geometrický plán části obce Nová Bystrica

V depozitáři Kysuckého muzea se ve fondu historie nachází celá řada sbírkových předmětů přinášejících svědectví o dějinách Kysuce. Jedním z nich je i Geometrický plán části obce Nová Bystrica, na vyvlastnění pozemků pod lesní železnicí, datovaný rokem 1915.

Stavba lesní železnice na Vychylovce

První kroky k vybudování lesní železnice na Kysuci, však sahají již do roku 1906. V tomto období vydalo Uherské ministerstvo obchodu (maďarsky: Kereskedelmi minisztérium Magyarországon) povolení k vybudování železnice mezi Krásnem nad Kysucou (v té době s maďarským názvem Karasu (maďarsky Újbeszterce). Ke skutečné výstavbě tratě lesní železnice však nakonec nedošlo. Myšlenka vybudovat lesní železnici na Kysuci však zůstala přesto stále živá. O pár let později vídeňská společnost Aktiengesellschaft für Mühlen und Holzindustrie (Akciová společnost pro mlýnský a dřevařský průmysl) odkoupila v roce 1914 od hraběte Károlyiho tzv.  exploatační právo (Jde o právo na těžbu a hospodářské zužitkování surovin, v tomto případě dřeva). Zmíněný hrabě Károlyi vlastnil husté lesy na území dnešní Bystrické doliny. Společnost Aktiengesellschaft für Mühlen und Holzindustrie patřila obchodníkovi se dřevem Isidoru Zuckermanovi (1866-1946). Společnost se specializovala na těžbu a přepravu dřeva v Uhersku, Polsku a rakouských zemích. K přepravě dřeva na místa zpracování využívala lesní železnice.

V rámci zakoupeného exploatačního práva začala společnost v roce 1915 se stavbou lesní železnice vedoucí z Oščadnice až do doliny Chmúra, nacházející se v dnešní Vychylovce. Lesní železnice měla plánovaný rozchod o rozměru 760 mm. Jednalo se tedy o takzvanou úzkorozchodnou lesní železnici. Výhodou úzkého železničního rozchodu byly jednak nižší náklady na výstavbu železnice, ale především větší volnost při projektování tratě v kopcovitém terénu lesů. Samotné výstavbě předcházelo projektování železnice. Zhotovením projektu byl pověřen rodák z Turzovky a zkušený lesní inženýr Vincent Sekáč. Málo známou skutečností je, že výstavbu lesní železnice provázely kontroverze v podobě vyvlastňování pozemků, kterými měla vést.

Jedním z dokumentů mapujících výstavbu tratě i vyvlastňování částí pozemků je právě předkládaný geometrický plán. Předmět byl získán na zasedání komise pro tvorbu sbírek v Čadci dne 24.9.2007. Do sbírkového fondu byl zapsán ve stejném roce pod přírůstkovým číslem 2007/0027 s evidenčním číslem H 7311. Geometrický plán byl darován Kysuckému muzeu Mgr. Mariánem Průvozníkem. Jak samotný název napovídá, jedná se o vyvlastňovací plán pro stavbu tratě „Starobystrické parní  lesní průmyslové železnice“ v obci Nová Bystrica. Plán je vložen a spojen se dvěma listy tvrdšího papíru bílé barvy (titulní a zadní strana dokumentu). Samotný vyvlastňovací plán je nakreslen na připojených vnitřních listech složených do „harmoniky“. Na titulním listu jsou v ozdobné kartuši rukou psané texty černé barvy v maďarštině „Óbszterczei gözüzemű erdei iparvasut“ (starobystrická průmyslová lesní železnice) „Szárnevonal Ujbestercze közseg“

 

Zdroj: Kysucké muzeum

 

Více informací naleznete ZDE

 

Historická lesní úvraťová železnice Vychylovka