Procházka po sklářském městě známému díky Sázavskému klášteru

Městečko Sázava patří mezi známá letoviska na řece Sázavě. Navštívili jsme jej v podzimním období, abychom poznali klid zahrady Sázavského kláštera i historickou sklářskou huť František.

Město Sázava

Počátky jeho osídlení sahají až do období zemědělského pravěku, kdy se zde těžil krystalický vápenec, z něhož se vyráběly korálky a náramky. Nejslavnější dějiny města jsou spojeny s příchodem křesťanského poustevníka Prokopa, který zde spolu s knížetem Oldřichem založil kolem roku 1032 klášter, který se stal symbolem slovanské vzdělanosti. Moderní historie města je spojena s tradicí českého sklářství a se jménem rodiny Kavalierů. První sklářskou huť tady uvedli do provozu v roce 1837.

Zdroj: Posázaví o.p.s.

 

Zahrada Sázavského kláštera

Zaparkovali jsme na parkovišti poblíž autobusové zastávky Klášterní. Městečko Sázava je totiž také dostupné jak vlakem, tak autobusem. Odtud jsme se vydali k Sázavskému klášteru.  Na první pohled nás zaujala světlá stavba kostela sv. Prokopa, ke které přiléhala kamenná stavba s vysokými klenutými okny.  Ve zdi okolo klášterní zahrady nás zaujala busta Karla M. Klementa benediktinského mnicha a oblíbeného kazatele, který později pracoval jako farář na Sázavě, stal se klíčovou postavou v obnově sázavského kláštera. Vešli jsme do klášterní zahrady.  Uprostřed severní zahrady kláštera jsme mohli vidět základy kostela sv. Kříže z roku 1070 objevenými v rámci archeologického výzkumu. Protože jsme zde byli v listopadu, kdy je klášter uzavřen, neměli jsme možnost si prohlédnout vnitřní prostory kláštera. Překvapila nás stavba se žlutou fasádou v těsném sousedství kostela. Zjistili jsme, že po zrušení kláštera v roce 1785 byly budovy kláštera přestavěny na zámek, který byl v roce 1870 přestavěn v novorenezančním slohu.

Klášter Sázava

Sázavský klášter

Podnět k založení kláštera dal v 11. století později svatořečený Prokop, který se stal jeho prvním opatem. Až do roku 1080 do papežova zákazu se zdejší bohoslužby konaly ve slovanském jazyce. Tradici slovanské liturgie obnovil až Karel IV. ve 14. století, kdy také původně románská stavba dostala gotickou podobu. Památkou z té doby je například kostel sv. Prokopa či kapitulní síň s pozoruhodnými nástěnnými malbami. Roku 1785 byl v rámci všeobecného nařízení Josefa II. klášter zrušen a přeměněn na novorenesanční zámek. Mezi nejvzácnější prvky uvnitř kláštera patří gotické fresky mariánského cyklu a unikátní Sázavská Madona. Při návštěvě si prohlédnete severní zahradu se základy románského kostela sv. Kříže a nikdy nedostavěný chrám Panny Marie a sv. Jana Křtitele ze 14. století. Můžete si prohlédnout také bohatou barokní a rokokovou výzdobu kostela sv. Prokopa. Součástí prohlídky je také expozice věnovaná středověkým rukopisům a archeologickým nálezům.

Areál kláštera je rozdělen do dvou přiléhajících ohrazených částí, severní, kde stály první stavby kláštera, a jižní, kde byly od konce 11. století hlavní, postupně přestavované budovy kostela sv. Prokopa (původně Panny Marie a sv. Jana Křtitele), kláštera, fary a hospodářských budov. Ke klášteru patří také vodní mlýn a pivovar.

Poutní místo sv. Prokopa se nachází v části areálu Sázavského kláštera, jehož majitelem je církev. Tvoří ho poutní kostel sv. Prokopa a několik dalších budov areálu. S poutním místem se můžete seznámit na prohlídkovém okruhu Český patron svatý Prokop. Zavede vás mimo jiné do Galerie sv. Prokopa, která vznikla v sousedství kostelního kůru s novými varhanami. Zpřístupněna je také zimní kaple sv. Barbory a nová Síň sv. Prokopa. Na závěr prohlídky sestoupíte do nově obnovené krypty s ostatky sv. Prokopa.

V částech spravovaných Národním památkovým ústavem je možné se vydat na prohlídkový okruh Svatoprokopská Sázava, který vás zavede do kapitulní síně, křížové chodby s obnovovanými nástěnnými malbami, refektáře a expozice Straroslověnská Sázava.

Zdroj: Posázaví o.p.s.

Více informací naleznete ZDE

Nádraží Sázava

Procházka městem a cukrárna Jedu na kofejnu

Po procházce klášterní zahrady jsme se zastavili v nedaleké cukrárně se zajímavým názvem: „Jedu na kofejnu“. Překvapilo nás, že kromě zákusků, čaje, kávy a obložených baget jsme se mohli zahřát také polévkou. Na výběr byly dva druhy: zeleninová a kapustnica. Polévka byla opravdu vydatná a sytá.

Vydali jsme se do centra města po červené turistické značce. Přešli jsme řeku Sázavu po lávce pro pěší. Došli jsme na náměstí Voskovce a Wericha, kde se nachází Městský úřad a kulturní dům s informačním centrem. Informační centrum je otevřeno především v letních měsících.

Dále jsme pokračovali ke sklárnám KAVALIER, kde jsme se zastavili v podnikové prodejně nabízející značky SIMAX a KAVALIER.

Cukrárna Jedu na kofejnu

Huť František

Při návštěvě města se sklářskou tradicí jsme nemohli vynechat návštěvu Centra sklářského umění Huť František, které vzniklo přestavbou bývalé huti František. Tuto huť nechal v roce 1882 postavit Josef Kavalír ve sklářské osadě Na Kácku. Stavbu Kavalír pojmenoval po svém otci. Zachovala se v téměř nezměněné podobě stejně jako sklářská osada. Centrum sklářského umění představuje unikátní sbírku moderního skla. Můžete zde nahlédnout také do tajů výroby skla.

Více informací naleznete ZDE

Městečko Sázava se nám líbilo a určitě naše návštěva nebyla poslední. Příště nás třeba přiveze parní vlak…..

Huť František

 

Foto: Cysnews

 

Parním vlakem Posázavím do Sázavy