Část opravovaného úseku D2 se v sobotu otevře řidičům

Od víkendu už řidiči projedou zhruba polovinou rekonstruovaného úseku D2 ve směru na Brno. V sobotu po poledni pracovníci Skanska otevřou čtyři kilometry (km 24-28) opravené dálnice D2 a mimoúrovňovou křižovatku u Hustopečí ve směru Břeclav – Hustopeče. Jezdit se zatím bude pouze jedním pruhem.

„V úseku km 24,2 až 28,5, který o víkendu částečně zprovozníme, probíhalo od března odstranění starého cementobetonového krytu, frézování, demontáž svodidel, odkopy krajnic, sanace podkladních vrstev vozovky a pokládka živičných směsí a cementobetonového krytu. Řidiči úsekem od soboty projedou jedním pruhem, a to zpevněnou krajnicí. Rychlý jízdní pruh zůstane ještě uzavřený, protože dokončujeme práce na svodidlech a přejezdech středního dělicího pásu,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Skanska Jiří Soják.

 

V navazujícím úseku v km 28,5-32 ještě pracovníci Skanska pokládají živice na předpolích mostů, pracují na odpočívce Starovičky, montují svodidla a instalují dopravní značení. Celý rekonstruovaný úsek bude už jen s mírným omezením v km 32 zprovozněn v pondělí 21. června. Všechny práce budou hotovy do pátku 25. června.

D2 Rekonstrukce vozovky km 24,2-32,16 vlevo

 

  • Investor: Ředitelství silnic a dálnic
  • Termín zahájení: 3/2021
  • Termín dokončení: 6/ 2021
  • Cena: 210 mil. Kč bez DPH

Zdroj: www.skanska.cz

 

 

YouTube
Share