Český královský hrad leží v německém Oybinu

ČESKÝ KRÁLOVSKÝ HRAD LEŽÍ V NĚMECKÉM OYBINU
Historická zřícenina hradu a kláštera Oybin
Pokud se vydáme do žitavského přírodního parku, Žitavské hory, nesmíme opominout jeho dominantu a to hrad a klášter Oybin ve stejnojmenném městečku. Místní úzkokolejná železnice nás doveze pod hrad a motorový vláček nás vyveze přímo k hradu nebo můžeme jít pěšky asi kilometr do kopce.Cestou z vláčku je již při příjezdu část hradu vidět, ale nepůsobí nijak majestátně a máte tak pocit, že se bude jednat jen o další zříceninu středověkého hradu bez dalších možností prohlídky. Avšak opak je pravdou.

Na skalním útvaru připomínající včelí úl byl tento rozsáhlý hrad Oybin postaven v 13. století a nyní probíhají intenzivní záchranné a rekonstrukční práce. O velikosti areálu hovoří čtyři hektary plochy celého hradu a kláštera. A nejedná se jen o prázdný a nevyužitý hrad, jsou zde výstavní prostory a to v obytné věži a v márnici. Expozice jsou o historii hradu a včetně dvou modelů hradu a také o topení v tomto hradu. Monumentálnost hradu je nejvíce vidět v troskách bývalého kostela, jenž si velikostí nezadá s největšími gotickými kostely v Evropě. Můžeme zde vidět celé obvodové zdi bez střechy a za ním leží stále funkční horský hřbitov. Za hřbitovem je na skále historický horský hostinec s rytířským sálem. Výhledy z hradu jsou nádherné a na jedné straně vidíme rozhlednu na Hvozdci a na druhé straně, za dobrého výhledu, město Zittau.

HISTRORIE HRADU

v malebném údolí zřícenina hradu Oybínu, ležící v kraji žitavském. Tento kraj býval stále v popředí našich zájmů. Výběžek žitavský se zařezává do našeho území. Všechny pokusy o narovnání hranice byly bezúspěšné.
Skalní masiv prochází z doby ledové. Před 370 lety byl hrad úderem blesku do tamní prachárny zapálen a úplně zničen. Na jedné zdi je doposud vidět erb pánů Berků z Dubé. Hrad byl založen pány z Lipé v dobách, kdy zde byly hluboké lesy, v nichž o vlky a medvědy nebyla nouze. Jistou dobu byl opuštěn a ocitl se v rukou loupeživých rytířů. Žitavští je vypudili a páni z Lipé hrad dobře opevnili. Avšak jejich hejtmani počali také přepadávat pocestné a loupit. Proto Jan Lucemburský hrad pánům z Lipé zabavil. Když loupeže nepřestávaly, Karel IV. roku 1349 hrad oblehl, dobyl a odevzdal k užívání Žitavě. Zavedení pořádku oslavil postavením kláštera, který byl za husitských válek poškozen a za reformace zrušen.
Císař Maxmilián prodal hrad i klášter Žitavě za 600 tis. tolarů. Záhy na to, v roce 1577, byl hrad položen výbuchem. Klášter byl na přechodnou dobu také úkrytem pro korunovační klenoty české.
Hrad má úpravný hřbitůvek, ze kterého je krásný výhled do údolí, kterým projíždí známá železnice, zvaná Klingerbahn, a kterým přijíždějí turisté od Žitavy.

Zdroj informace: www.cvikov.cz


Pod hradem Oybin

Při procházení hradem na nás z každého místa dýchá historie a to především česká, jelikož se jedná o český královský hrad. O což se nejvíce zasloužil král Karel IV, který zde nechal v roce 1364 zřídit císařský dům a v roce 1369 zakládá řád Celestinů. Ti zde sloužili až poloviny šestnáctého století. Poté byl celý areál poničen bleskem a postupně chátral. Dílo zkázy dokonávala příroda a to v 17. století sesuvem skály a tak až do 18, století byl opuštěný a zapomenutý. Zlom nastal příchodem romantických básníků a malířů a tak v roce 1829 začíná novodobá historie hradu odklizením sutě z kostela. Zajímavostí je, že v tak rozsáhlém areálu sloužilo nejvíce 12 mnichů a v dobách postupného opouštění místa pouze šest. A také je velmi zajímavé o odolání hradu útokům husitů v roce 1429.
Tudíž pro českého návštěvníka je připraveno domácí prostředí a doplněno českými popisky a prospekty můžeme mít chvilku pocit, že jsme doma v Čechách. Hrad je otevřen celoročně a během dne se na prohlídky dostanete, vždy když přijedete do Oybinu. Horský hostinec je otevřen v zimě jen o víkendech.

Otevírací doba
Duben-říjen 9:00 – 18:00
Listopad-březen 10:00 – 16:00
Vstupné
Dospělí 5,– €
Snížené 4,50 €
Děti 6-16 let 2,– €
Rodina 12,– €
Solo Rodina 7,– €
Skupina je 10 osob
Stránky města a hradu www.oybin.com
 

One thought on “Český královský hrad leží v německém Oybinu”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

YouTube
Share