Informace z otevírání nabídek z výběrových řízení na autobusové dopravce pro dalších 9 oblastí ve Středočeském kraji (vlna D)

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny D. V zadávacích řízeních byly ve čtvrté vlně, 28. listopadu roku 2022, zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna D byla vyhlášena pro devět oblastí – zadavatelem sedmi oblastí (D1 – D7) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem dvou zbývajících oblastí (D8 a D9) je Středočeský kraj. 

Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 4 až 8 nabídek pro každou jednotlivou oblast.

V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž, o čemž mj. svědčí i malé rozdíly v nabídkových cenách jednotlivých účastníků zadávacích řízení ve většině oblastí. Do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci, kteří se veřejných zakázek účastnili buďto přímo sami nebo v rámci sdružení.

Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách.

Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny a není posouzeno ani splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií.

Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli.

Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti.

Oblast D1 – Příbramsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 129 107 431,37 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Benešov s.r.o. 140 349 929,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 STENBUS s.r.o. 148 419 804,33 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 136 955 536,59 Kč
Nabídka účastníka č. 5 ČSAD Plzeň s.r.o. 131 203 424,34 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

141 528 219,51 Kč

 

Oblast D2 – Sedlčansko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 99 156 172,89 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ZDAR, a.s. 96 474 357,06 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD Benešov s.r.o. 104 553 273,00 Kč
Nabídka účastníka č. 4 ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. 109 564 329,72 Kč
Nabídka účastníka č. 5 ČSAD Plzeň s.r.o. 104 068 910,16 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

109 317 215,79 Kč

 

Oblast D3 – Vlašimsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 „Lutan“, vedoucí společník Lutan s.r.o.,

HUSTÁK CZ s.r.o. a LinkBus s.r.o.

83 394 754,12 Kč
Nabídka účastníka č. 2 COMETT PLUS, spol. s r.o. 94 554 805,63 Kč
Nabídka účastníka č. 3  ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 84 268 920,54 Kč
Nabídka účastníka č. 4  ČSAD Benešov s.r.o. 81 950 148,00 Kč
Nabídka účastníka č. 5  ZDAR, a.s. 85 201 065,45 Kč
Nabídka účastníka č. 6 UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

+

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

94 445 748,34 Kč
Nabídka účastníka č. 7 „Autobusová doprava – oblast D3“,

vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a  Tourbus, a.s.

101 209 188,42 Kč

 

Oblast D4 – Říčansko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA CITY s.r.o. 94 128 186,78 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 82 617 146,14 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 91 610 723,92 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

81 959 420,93 Kč
Nabídka účastníka č. 5 „Autobusová doprava – oblast D4“, vedoucí společník

Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.

106 362 270,73 Kč

 

Oblast D5 – Zdibsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 73 952 656,00 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 55 807 372,60 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 56 320 769,58 Kč
Nabídka účastníka č. 4 „Autobusová doprava – oblast D5“,

vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.

72 761 828,41 Kč

 

Oblast D6 – Úvalsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA CITY s.r.o. 114 366 973,13 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 96 087 797,82 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 91 273 555,44 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 100 295 893,35 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

100 550 360,21 Kč
Nabídka účastníka č. 6 „Autobusová doprava – oblast D6“, vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s. 96 327 600,04 Kč

 

Oblast D7 – Dolnobřežansko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA CITY s.r.o. 65 663 082,04 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Benešov s.r.o. 66 174 792,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

57 903 587,32 Kč
Nabídka účastníka č. 4 „Autobusová doprava – oblast D7“, vedoucí společník

Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.

70 527 395,81 Kč

 

Oblast D8 – Kolínsko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA autobusy a.s. 70 457 022,75 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ZDAR, a.s. 62 445 798,91 Kč
Nabídka účastníka č. 3 ČSAD POLKOST, spol. s r.o. 60 109 871,00 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 63 435 622,45 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Transdev Střední Čechy s.r.o. 73 465 992,59 Kč
Nabídka účastníka č. 6 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

67 863 552,63 Kč
Nabídka účastníka č. 7 Lutan s.r.o. 61 592 622,46 Kč
Nabídka účastníka č. 8 „Autobusová doprava – oblast D8“,

vedoucí společník Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.

66 732 674,60 Kč

 

Oblast D9 – Nymbursko Název účastníka Nabídková cena
Nabídka účastníka č. 1 ZDAR, a.s. 123 206 999,88 Kč
Nabídka účastníka č. 2 ABOUT ME s.r.o. 129 026 937,00 Kč
Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 120 999 398,12 Kč
Nabídka účastníka č. 4 Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o.

a

UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.

124 331 897,20 Kč
Nabídka účastníka č. 5 Transdev Střední Čechy s.r.o. 134 217 717,70 Kč

 

Zdroj : Ropid