ORLEN Unipetrol za půl miliardy korun zdvojnásobil kapacitu pro skladování vyrobeného polypropylenu

Skupina ORLEN Unipetrol v souladu se svou strategií rozvoje pokračuje v posilování svého petrochemického segmentu. Nejnověji zmodernizovala a rozšířila skladovací a distribuční prostory pro polypropylenový granulát. Nejvýraznější částí projektu byla instalace dvaceti dvou velkokapacitních sil, díky které skladovací kapacita pro polypropylen vzrostla dvojnásobně. Investice dosáhla výše 565 milionů korun. Orlen Unipetrol je jediným výrobcem polypropylenu v České republice a ročně vyrobí zhruba padesát druhů polypropylenu v celkovém objemu až 350 tisíc tun. V minulém roce úspěšně otestoval výrobu takzvaného zeleného polypropylenu, který vzniká přimícháváním hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO) neboli bio suroviny do výrobního procesu. Polypropylen se používá pro širokou škálu výrobků ve stavebnictví, zemědělství nebo textilním a potravinářském průmyslu.

Modernizace a rozšíření skladovacích a distribučních prostor pro polyproplylenový granulát

„Dlouhodobě se zaměřujeme na rozvoj našeho petrochemického segmentu, protože poptávka po petrochemii globálně roste. Petrochemický segment dnes generuje již téměř třetinu naší produkce i tržeb a v budoucnu se stane naším hlavním zdrojem našich příjmů,“ řekl Ryszard Pilch, místopředseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za logistiku a dodal: „V posledních letech jsme navýšili kapacitu výroby polypropylenového granulátu z 300 tisíc tun za rok až na 350 tisíc tun ročně. Abychom vytvořili podmínky pro případné další zvýšení výroby a zvýšili také efektivitu návazného logistického procesu, bylo nezbytné investovat do modernizace a digitalizace současných skladovacích prostor. Instalovali jsme dvacet dva nových skladovacích sil o celkové váze 8 800 tun a objemu 2 200 m3, čímž jsme celkovou skladovací kapacitu zdvojnásobili na současných 17 600 tun.“

Průměr nových sil je sedm metrů, délka třicet pět metrů. Váha každého sila je ale pouze šestnáct tun, a to díky jejich provedení z hliníku. Součástí investice je také instalace nového technologického zařízení pro provoz nové části, jako například výměna jednoho paletizátoru s příslušenstvím, dodávka nového pytlovacího automatu o výkonu 2 200 pytlů za hodinu, a to včetně nových dopravníků a tří nových plnicích zařízení do autocisteren.

„Realizace projektu zahrnovala vedle instalace samotných sil také demolici původních staveb, příslušné stavební činnosti, včetně úpravy stávajících komunikací, práce strojní, elektro a měření a regulace. Projekt byl realizován formou dodávky na klíč, tj. včetně uvedení nové technologie do provozu a provedení zkušebního provozu,“ řekl Ing. Karel Plachý, ředitel společnosti CHEMINVEST, která byla generálním dodavatelem stavby.

Skupina ORLEN Unipetrol

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největší multi-energetickou společností ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 6 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

 

Zdroj: ORLEN Unipetrol