Nestlé se i v Česku daří šetřit vodou více než bylo plánováno

 

Citelné snížení spotřeby vody

Nestlé jako největší světový výrobce potravin přijal několik významných závazků v oblasti úspory vody. Mimo jiné se zavázal, že v porovnání s rokem 2010 sníží do roku 2020 přímý odběr vody na tunu výroby v průměru o 35 %. V závodě ZORA v Olomouci se podařilo tento závazek překročit, spotřeba vody na tunu výroby zde v roce 2020 ve srovnání s rokem 2010 klesla o 66 %. Dohromady klesla spotřeba vody ve všech českých závodech průměrně o 41,2 %. Úspěšný byl v tomto směru i koncernový závod na Slovensku, kde došlo v uvedeném období k úsporám ve spotřebě vody o 56,6 %.

„Snižování přímého odběru vody patří mezi klíčové priority našich závodů v Česku i na Slovensku. Rád bych zmínil především závod ZORA, který je největším závodem na našem území, a kterému se povedlo překročit svůj závazek o neskutečných 31 procentních bodů. Jsme odhodlaní ve snižování spotřeby vody i emisí CO2 nadále pokračovat,“ uvedl Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti ve společnosti Nestlé.

Úspěchy i v jiných ekologických oblastech

Závodům Nestlé v Česku a na Slovensku se daří i v jiných ekologických ukazatelích. V holešovickém závodě SFINX dokázali v porovnání s rokem 2010 snížit v roce 2020 emise CO2 o 60,9 %, v závodě ZORA Olomouc o 78,5 % a v závodě Krupka dokonce o 85,8 %. Podobně úspěšně si vedl i závod Nestlé na Slovensku, kde došlo v uvedeném období k průměrnému snížení emisí CO2 na tunu výroby o 34,9 %.

Inovacemi k celosvětovým úsporám vody

Do efektivního využívání vody ve svých závodech na celém světě investuje Nestlé významné finanční prostředky, přičemž pro tento cíl využívá také moderní technologie. Například od roku 2019 začala společnost do svých továren zkušebně instalovat technologii AQUASSAY pro monitorování vody. Systém umožňuje provádět pokročilou analýzu všech údajů o využívané vodě v daném závodě v reálném čase. Nestlé ho zatím používá v 10 závodech ve světě, ve fázi implementace je systém v dalších 21 továrnách.

 

https://www.nestle.cz

YouTube
Share