Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 4. května 2022

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

  • * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí závěry z jarní schůze Výboru ČAS v roce 2022.
  • * Předsednictvo ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na Mezistátním utkání v chůzi na 20 km mužů a žen a 10 km juniorů a juniorek jako úspěšné.
  • * Předsednictvo ČAS schválilo Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro atletické oddíly a kluby za zajištění zpracování osobních údajů a zaslání povinné dokumentace v roce 2022.
  • * Předsednictvo ČAS schválilo Pravidla pro stanovení finanční úplaty pro krajské atletické svazy v roce 2022.
  • * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí předloženou Souhrnnou informaci o hospodaření krajských atletických svazů v roce 2021.
  • * Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 31. březnu 2022.
  • * Předsednictvo ČAS schválilo směrnici ČAS č. 4/2022, kterou se mění směrnice ČAS č. 1/2022 Soutěžní řád družstev.
  • * Předsednictvo ČAS schválilo přijetí atletického klubu Elitavers – Sportovní akademie Jihlava, z.s. /KAS Vysočina/.
  • * Předsednictvo ČAS schválilo návrh termínů konání Předsednictva ČAS pro II. pololetí roku 2022.