Designers mixer

Realitu a budoucnost Čitelné Prahy přinesl listopadový Designers mixer

Projekt Jednotného informačního systému hl. m. Prahy, který komunikujeme pod názvem Čitelná Praha, se dostává do klíčové fáze pilotování jednotlivých součástí projektu a uživatelského výzkumu nové grafické podoby i nových funkcí jednotlivých informačních a navigačních prvků. V rámci listopadového Designers mixeru, eventové platformy společnosti BrandCloud, která přináší různá oborová témata, diskutovali o aktuálním stavu projektu a jeho dalších fázích zástupci designérů i odborníků. Praha bude široké veřejnosti v následujících měsících prezentovat další pilotní ukázky nových prvků i nové grafické podoby v metru, na zastávkách i ve vozidlech povrchové hromadné dopravy a v rámci pěší navigace ve veřejném prostoru. Každý nový prvek i systém navigace v rámci pilotních lokalit podrobíme důkladnému uživatelskému výzkumu, abychom zodpovědně nastavili finální pravidla pro navigaci a informování lidí o mobilitě nejen v Praze, ale i v rámci celého systému Pražské integrované dopravy.

Read More