Zpráva ze zasedání Výboru ČAS ze dne 20. 11. 2020

Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

  •  Výbor ČAS schválil návrh rozpočtu ČAS na rok 2021. 
  • Výbor ČAS schválil návrh na výši členského příspěvku pro rok 2021 v členění na pevnou částku 500 Kč a na pohyblivou částku 100 Kč/evidovaného člena. 
  • Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěžní družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021.
  •  Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2021.
  •  Výbor ČAS schválil Strukturu mistrovských soutěží jednotlivců ČAS od roku 2021.
  •  Výbor ČAS vzal na vědomí obsahovou a organizační přípravu zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021. 
  • Výbor ČAS schválil termín jarní schůze Výboru ČAS v roce 2021 na den 10. 4. 2021 v Pardubicích s tím, že stěžejními body pořadu schůze budou projednání Výroční zprávy ČAS za rok 2020, včetně výsledků hospodaření ČAS za rok 2020, projednání zprávy o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2020 a příprava zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021 konaného dne 17. 4. 2021 v Nymburce.