Zpráva z Výboru ČAS ze dne 18. 4. 2020


Výbor ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

  • Výbor ČAS schválil Výroční zprávu Českého atletického svazu za rok 2019.
  • Výbor ČAS schválil účetní závěrku a výsledky hospodaření ČAS za rok 2019 podle českých účetních předpisů.
  • Hospodaření vykazuje zisk 503.521,69 Kč po zdanění.
  • Výbor ČAS schválil zvýšení vlastního jmění ČAS o celou částku zisku vytvořeného za rok 2019.
  • Výbor ČAS schválil závěrečný účet ČAS.
  •  Výbor ČAS vzal na vědomí zprávu o kontrolní činnosti Dozorčí rady ČAS v roce 2019.
  •  Výbor ČAS schválil odložení projednání návrhu struktury mistrovských soutěžní družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021.
  •  Výbor ČAS schválil termín podzimní schůze Výboru ČAS, která se uskuteční 20. listopadu 2020 v Praze.
  •  Výbor ČAS schválil přesunutí pravomoci provádět změny ve schválené struktuře soutěží družstev ČAS pro rok 2020 do gesce Předsednictva ČAS.


Další informace a zdroj : ČAS

titulní foto : ILUSTRAČNÍ FOTOGRAFIE

Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 18. 4. 2020