Olympijské kvalifikační období atletických disciplín pozastaveno do 1. prosince 2020

Světová atletika včera 7.4.2020 po konzultaci s komisí atletů, oblastními prezidenty a Radou, oznamuje, že kvalifikační období pro olympijské hry v Tokiu 2020 je pozastaveno s účinností od 6. dubna 2020 do 30. listopadu 2020 včetně, Během tohoto období nebudou výsledky dosažené v jakékoli soutěži brány v úvahu pro vstupní standardy Tokio 2020 nebo světové žebříčky, jejichž zveřejnění bude rovněž pozastaveno.

Výsledky budou i nadále zaznamenávány pro statistické účely, včetně světových rekordů, podle příslušných podmínek. Nebudou však použity ke stanovení kvalifikace sportovce.

Pokud se globální situace vrátí k normálnímu stavu, obnoví se kvalifikační období dne 1. prosince 2020 a pokračuje do nového kvalifikačního termínu stanoveného Mezinárodním olympijským výborem v roce 2021 (viz tabulka kvalifikačních období v závěru). Celková kvalifikační období, které začalo v roce 2019, bude o čtyři měsíce delší, než bylo původně.

V komentáři k rozhodnutí předseda Světového atletického týmu Sebastian Coe řekl: „Jsem vděčný za podrobnou práci a zpětnou vazbu od naší atletické komise a Rady, kteří věří, že pozastavení olympijské kvalifikace během tohoto období poskytne větší jistotu pro plánování a přípravu sportovců a je nejlepším způsobem spravedlivého řešení v tom, co se očekává jako nerovnoměrné poskytování konkurenčních příležitostí na celém světě pro sportovce, vzhledem k výzvám vyplývajícím z omezení mezinárodního cestování a státních hranic.

Sportovci, kteří již splnili vstupní standard od začátku kvalifikačního období v roce 2019, zůstávají kvalifikovaní a budou mít možnost výběru příslušnými členskými federacemi a národními olympijskými výbory spolu s ostatními sportovci, kteří se kvalifikují v prodlouženém kvalifikačním období. Konec období pro olympijskou kvalifikaci je 31. května 2021 (pro 50 km chůze a maraton) a 29. června 2021 pro všechny ostatní disciplíny.

Celkové trvání kvalifikačního období

Datum zahájení kvalifikace pro vstupní standardy a světové žebříčky se nemění u řady sportovců, kteří již splnili vstupní limity během roku 2019. S kvalifikačním obdobím od 1. prosince 2020 do 31. května 2021 (nebo 29. června 2021 v závislosti na disciplíně) je uznatelné kvalifikační období (s ohledem na osmiměsíční pozastavení) delší než původní období o další čtyři měsíce.

Viz shrnutí níže:

disciplíny Období vstupních limitů  

Období světových žebříčků

 

Marathon, chůze na 50 km 1. ledna 2019 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 31. května 2021

21 měsíců

1. prosince 2018 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 31. května 2021

22 měsíců

10 000 m, 20 km chůze, kombinované disciplíny 1. ledna 2019 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 29. června 2021

22 měsíců

1. ledna 2019 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 29. června 2021

22 měsíců

Všechny ostatní disciplíny 1.května 2019 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 29. června 2021

18 měsíců

30. června 2019 – 5. dubna 2020

1. prosince 2020 – 29. června 2021

16 měsíců

 

 

Dočasné rozhodnutí

Světová atletika dnes také oznámila své rozhodnutí dočasně uvolnit 50% svých zaměstnanců vedení , aby zajistili dlouhodobě pracovní místa. Všichni dočasně uvolnění zaměstnanci budou nadále dostávat svůj plný plat.

Rozhodnutí, které včera schválila Výkonná rada, bylo učiněno kvůli dočasnému odkladu událostí série Světové atletiky a řady rozvojových aktivit po celém světě v důsledku pandemie COVID-19 a přísných předpisů o karanténě v Monaku a ve Francii, kde sídlí většina zaměstnanců vedení Světové atletiky.

Světová atletika získá přístup do velkorysého schématu vlády Monaka na podporu podniků se sídlem v Knížectví. Toto schéma umožňuje organizacím dočasně zkrátit pracovní dobu zaměstnanců, kteří nejsou schopni své vlastní viny pracovat na plný výkon. Světová atletika dočasně pozastaví část organizace, zejména oblasti, které jsou silně ovlivněny událostmi, a dočasně uvolní jednotlivce í, dokud nebudou úřady oficiálně znovu otevřeny. Monacká vláda přispěje 70% na hrubé mzdy uvolněných zaměstnanců a zbytek bude financovat Světová atletika.

Komentář rozhodnutí

V komentáři k tomuto rozhodnutí uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe: „Musíme reflektovat současnou realitu a nejistotu globální situace, v níž se nacházíme, zejména v podnikatelském prostředí, kde v důsledku krize COVID-19 dochází k rozpadu běžných obchodních praktik po celém světě. Pro mnoho našich členských federací a mnoho našich sportovců je to „velmi reálná,“ záležitost. Příjem, který dostáváme, nejsou „naše“ peníze. Jsme správci poskytnutých finančních prostředků, které mohou být letos narušeny, abychom utratili za vývoj a dodávky pro atletiku po celém světě, takže jsme vždy opatrní a odpovědní za své finance.

„Toto rozhodnutí, umožněné monackou vládou, znamená, že se budeme soustředit pouze na krátkodobě důležité obchodní činnosti, které nám pomohou efektivně řídit naše cashflow a dlouhodobě chránit pracovní místa.

„Všichni pracovníci vedení Světové atletiky dostanou  v tomto období platy v plné výši  a organizace doplní příspěvek od monacké vlády.“ Postarali jsme se o to, aby podpora a služby, které poskytujeme našim členským federacím, oblastem, partnerům, zúčastněným stranám, sportovcům a širší atletické komunitě, zůstaly zachovány s omezeným týmem.

„Pro všechny jsou těžké časy a já chci poděkovat celému týmu za to, že před čtyřmi týdny pozitivně přijal práci z domova, a těm, kteří nyní vstupují dál, za to, co doufám, je krátká doba, která nám pomůže zodpovědně řídit naše podnikání a naše zdroje.

zdroj : Světová atletika

 

Olympijské hry 2020 se odkládají