Odměny rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží Českého atletického svazu 2019

Odměny rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží Českého atletického svazu 2019

(1) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží náleží při mistrovských soutěžích ČAS odměna

 1. a) ve výši 120 Kč za hodinu v případě výkonu vedoucích funkcí,
 2. b) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu ostatních funkcí.

(2) Rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží náleží při přebornických soutěžích KAS a PAS odměna

 1. a) ve výši 90 Kč za hodinu v případě výkonu vedoucích funkcí,
 2. b) ve výši 70 Kč za hodinu v případě výkonu ostatních funkcí.

(3) Při nemistrovských soutěžích se rozhodčím a ostatním činovníkům soutěží vyplácí odměna na základě dohody uzavřené mezi pořadatelem soutěže a rozhodčími a ostatními činovníky soutěží.

(4) Za mistrovskou soutěž ČAS se považují

 1. a) mistrovství ČR jednotlivců a družstev,
 2. b) mezistátní utkání pořádaná na území ČR,
 3. c) jednotlivá kola soutěží družstev ČAS.

(5) Za přebornickou soutěž KAS a PAS se považují

 1. a) přebory KAS a PAS jednotlivců,
 2. b) jednotlivá kola soutěží družstev KAS a PAS.

(6) Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské soutěže.

(7) Za vedoucí funkce se považují hlavní rozhodčí a ředitel závodu a při mistrovství ČR jednotlivců v hale a na dráze, při mistrovství ČR družstev mužů a žen a při mezistátních utkáních pořádaných na území ČR také zástupce hlavního rozhodčího, pokud vykonává funkci instruktora.

(8) Další zařazení rozhodčí a ostatní činovníci soutěží vykonávají z hlediska odměňování ostatní funkce.

(9) Doba trvání soutěže je dána začátkem soutěže podle časového pořadu a jejím skutečným ukončením. K takto stanovené době se připočte

 1. a) 60 minut u hlavního rozhodčího a ředitele závodu,
 2. b) 30 minut u dalších zařazených rozhodčích a ostatních činovníků soutěží.

(10) Náhrada cestovních výdajů se poskytuje pouze rozhodčím, kteří jsou delegováni na soutěže mimo místo trvalého bydliště, a to na základě cestovního příkazu a předložených dokladů a podle směrnice ČAS o cestovních náhradách.

(11) Výplatu odměn a náhrad cestovních výdajů rozhodčím provádí pořadatel soutěže.

smernice-cas-o-poplatcich-a-odmenach-v-cas-4-2019