NSA vypsala klíčovou dotační výzvu Můj klub2021

Národní sportovní agentura vypsala výzvu „MŮJ KLUB 2021“, která představuje největší sportovní dotační podporu v České republice. Prostřednictvím této výzvy Národní sportovní agentura ročně financuje více než 6000 mládežnických sportovních organizací a patří tak mezi hlavní nástroje podpory a rozvoje mládežnického sportu v České republice. Lhůta pro podání žádostí do výzvy Můj klub2021bude od 15. října do 9. listopadu 2020. Podmínky a znění výzvy naleznou zájemci již nyní na stránkách www.agenturasport.cz.

„Chtěli jsme výzvu zveřejnit s předstihem tak, aby se sní mohly sportovní organizace seznámit a připravit se na vyplnění žádostí. Zejména je důležité, aby představitelé klubů aktualizovali údaje o evidovaných sportovcích v rejstříku sportovců,“ vysvětluje místopředseda Národní sportovní agentury Ivo Lukš.

„Dotační výzva Můj klub je naprosto stěžejní pro fungování mládežnického sportu v České republice. Z našich výjezdů po regionech víme, že na něj spoléhají víceméně všechny sportovní organizace. Nejvíce oceňují předvídatelnost, kdy si každý dokáže spočítat kolik jeho klub obdrží a také financování napřímo, kdy peníze putují do klubů rovnou znárodní sportovní agentury,“ uvádí největší benefity výzvy předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Pro letošní rok přichystala Národní sportovní agentura ve výzvě Můj klub2021několik novinek. Mezi ně patří zrušení podmínky minimálního počtu 12 sportovců, které mládežnický oddíl musí mít, aby mohl o dotaci žádat, což zpřístupní tuto dotační výzvu ještě více zájemcům. „Podle našich odhadů se jedná o zhruba 3% sportovních organizací, které nesplňovaly podmínku 12 registrovaných sportovců. Nyní díky zrušení této podmínky budou moci žádat o dotaci, což pro tyto kluby představuje vítanou pomoc, “objasňuje místopředseda Ivo Lukš. Další novinkou je vyjmutí provozu a údržby sportovišť z uznatelných nákladů, které je možné v dotaci výzvy Můj klub2021uplatnit.

„Plánujeme vypsání samostatné výzvy přímo na provoz a údržbu, po které volají sportovní organizace napříč celou republikou. Díky tomu, že sportovní kluby, které mají ve správě sportoviště, získají finance na jeho provoz a údržbu z jiného zdroje, mohou  z prostředků výzvy Můj klub investovat do fungování klubu podstatně vyšší částku než doposud, „představuje novinku předseda Milan Hnilička.

„Samostatná výzva na provoz a údržbu bude vypsána, pokud nám to rozpočet prorok2021 umožní. V opačném případě jsme připraveni dodatkem k výzvě vrátit možnost financovat provoz a údržbu sportovišť do vyhlášené výzvy tak, jak tomu bylo minulý rok“ dodává Milan Hnilička. Národní sportovní agentura pro tento rok také navyšuje  částky, které obdrží sportovní organizace za každé dítě a zavádí minimální hranici věku sportovce 3 roky. „Doposud tato hranice neexistovala, a tudíž mohl být zaregistrován například jednoletý sportovec. Tato podmínka je logická a ohraničuje věk dítěte, kdy se už skutečně může začít počítat mezi dětské sportovce,“ upřesňuje místopředseda Ivo Lukš.

Celková alokace ve výzvě Můj klub2021 je plánována na 1,5 miliardy.


Výzva Můj klub 2021

Národní sportovní agentura zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2021. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.

 

Aktualizaci údajů o evidovaných sportovcích je vhodné provést již nyní v systému Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení (www.rejstriksportu.cz).

Funkcionalita podávání žádostí bude aktivována v novém prostředí Rejstříku sportu, který umožní přímé propojení evidovaných údajů o sportovní organizaci a sportovcích s žádostí o dotaci. Proto je nezbytné, aby veškeré evidované údaje v Rejstříku sportu odpovídaly skutečnosti.

 

Případné dotazy lze směřovat na email: dotace@agenturasport.cz nebo na tel.: +420 704 857 111.