Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen v hale 2019 – Propozice


Z pověření ČAS technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice¸ z.s.,

DATUM A MÍSTO

16.2.2019 – 17.2.2019,Ostrava (Ostrava – Atletická hala Ostrava-Vítkovice, Starobělská 1392/74.)

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od
9.00hod. v Atletickém tunelu v Ostrava – Vítkovice

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to:

– uzařazených závodníků/závodnic od středy 13. února do čtvtrtka 14. února 2019, ukončení prezentace je
ve čtvrtek 14. února 2019 do 18,00hod.– u případných náhradníků/náhradnic, v pátek 15. února do 18,00hod.

Startovní čísla

Výdej bude probíhat v sobotu 16.února 2019 od 10,00hod. a v neděli 17.února 2019 od 9.00hod. v závodní
Mistrovství ČR mužů a žen

Soutěže

Muži a ženy, případně junioři a juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti na M-ČR přihlášeni
atletickými oddíly a zařazeni technickým delegátem.

Seznam závodníků a závodnic vybraných k účasti na mistrovství ČR mužů a žen v hale

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletické haly, přičemž
rozcvičovat se lze v:atletickém tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60
minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v atletickém tunelu v
prostoru svolavatelny.

Svolavatelna

Prezentace závodníků před disciplínou

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat před každým startem ve svolavatelně
umístěné u vstupu do atletického tunelu. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí
opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně
závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do
příslušného sektoru, jsou uvedeny v minutovém časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli
v atletickém tunelu a u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletickém tunelu a v prostorách atletické haly a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v atletickém tunelu.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na
startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v
soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli ve vestibulu za startem na
60m Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení
výsledků této soutěže na informační tabuli ve vestibulu atletické haly za startem na 60m, a to ústně
příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího
jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem
vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách atletické haly.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů a bude na viditelně označeném místě v atletické hale.

propozice ČAS – pdf

zdroj : ČAS

Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen v hale 2019 – časový pořad