Limity na halové mistrovství 2018 Birmingham

IAAF WORLD INDOOR CHAMPIONSHIPS
Birmingham (GBR), 2 – 4 března 2018
Pravidla vstupu na MS
Běžecké disciplíny (kromě štafet)

 • každý členský stát je oprávněn přihlásit až tři sportovce v každém závodě mistrovství, pokud všichni dosáhli odpovídající vstupní limit.
 • v každém závodu mohou soutěžit maximálně dva atleti z jakékoliv členské federace.
 • závod žen na 3000 m bude rovnou finálový běh

Venkovní disciplíny


o      Ve skoku do výšky a ve skoku o tyči, závody budou jako přímé finále s dvanácti  závodníky začínajícími v každém závodu. Zápisy      budou určeny kombinací vstupních standardů a umístění v žebříčku.

o      Ve skoku do dálky, trojskoku a vrhu koulí, závody se uskuteční  za účasti 16 závodníků startujících v každém závodě.  Zápisy budou určeny kombinací vstupních limitů a umístění v žebříčku. Závody se uskuteční následovně:

 • Všichni sportovci mají tři počáteční pokusy.
 • Osm nejlepších sportovců po třech kolech pokusů má dva další pokusy
 • Nejlepší čtyři sportovci po pěti kolech pokusů mají jeden poslední pokus

o      Ve všech případech mohou soutěžit nejvýše dva sportovci z jedné členské země v každém závodě

 

Víceboje

o      Dvanáct sportovců bude pozváno k sedmiboji a pětiboji následovně:

 • vítěz soutěže 2017 Combined Events Challenge
 • pět nejlepších sportovců na venkovních seznamech z roku 2017 (k 31. prosinci 2017), nejvýše jeden na jednu zemi
 • pět nejlepších sportovců na halových seznamech z roku 2018 (k 12. únoru 2018) jeden sportovec, který může být pozván podle uvážení IAAF

o      Celkově budou pozváni nejvýše dva muži a dvě ženy z jedné členské země. Po odmítnutí nebo zrušení se pozvánky rozšíří na další   sportovce v pořadí ze stejných seznamů dodržujíce výše uvedené podmínky.

 • Pro štafety neexistuje žádný vstupní limit a každá členská federace bude moci zapsat až šesti závodníků v každém týmu.

Nekvalifikovaní atleti

 • Členské země, které nemají žádného mužského kvalifikovaného atleta nebo žádnou ženskou kvalifikovanou atletku (ať na základě vstupního limitu nebo pozvání) mohou v každém případě přihlásit jednoho nekvalifikovaného atleta NEBO jednu nekvalifikovanou atletku v běžeckých disciplínách. Ve výjimečných případech a se souhlasem technických delegátů, zápis nekvalifikovaných atletů ve skoku do dálky, trojskoku nebo vrhu koulí bude akceptován. Žádosti o takové zápisy je nutno předložit IAAF(events@iaaf.org) nejpozději do 12. února 2018.
 • Pokud hostitelská země nemá kvalifikovaného atleta v závodě, může v takovém případě zapsat jednoho atleta bez ohledu na vstupní limit (vyjma vícebojů). Pro venkovní disciplíny zápis je na základě uvážení technických delegátů.

Věkové kategorie

U20 sportovci: každý sportovec ve věku 18 až 19 let k 31. prosinci 2018 (narozeni v roce 2000 nebo 1999) může soutěžit v každém závodě.
Sportovci U18: každý sportovec ve věku 16 nebo 17 let k 31. prosinci 2018 (narozeni v roce 2002 nebo 2001) může soutěžit v každém závodě kromě v každém případě soutěžit kromě vrhu koulí muži. Sportovci mladší 16 let k 31. prosinci 2018 (narození v roce 2003 nebo později) nesmějí soutěžit v žádném závodu.

Vstupní limity

Schválené v dubnu 2017/ pozměněné v květnu 2017

 

PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI VÝKONŮ:

 • Výkony musí být dosaženy během kvalifikačního období od 1. ledna 2017 do 19. února 2018 (půlnoci Monackého času) s výjimkou vícebojů (viz výše).
 • Výkony musí být dosaženy během soutěží organizovaných nebo schválených IAAF, jejími oblastními asociacemi nebo národními členskými federacemi. Takže výsledky dosažené na univerzitních      nebo školních soutěžích musí být potvrzeny národní federací země,    ve které byla soutěž organizována.
 • Výkony musí být dosaženy během oficiální soutěže organizované v souladu s pravidly IAAF.
 • Výkony dosažené ve smíšených soutěžích na dráze nebudou akceptovány. Výjimečně, v souladu s ustanovením č. 147 IAAF, výkony dosažené v disciplíně 5 000 m mohou být přijaty za       okolností, kdy nebyl dostatek sportovců jednoho nebo obou  pohlaví , soutěžících o vedení oddělených závodů, a že sportovec   neměl žádnou stimulaci nebo pomoc poskytnutou sportovcem    (sportovci)  jednoho pohlaví sportovci (sportovcům) druhého     pohlaví.za zvláštních okolností a podmínek (viz ustanovení     147).
 • Výkony s podporou větru nebudou přijaty.
 • Ručně měřené výkony na 60 m, 100 m, 400 m, 60 m překážkách a 100 m / 110 m překážek nebudou akceptovány.
 • Pro běžecké disciplíny 400 m a více nebudou přijaty výkony na nadrozměrných tratích

Nominační kritéria ČAS

Nominace závodníků:

Pro HMS 2018 budou P-ČAS nominováni a přihlášeni závodníci dle návrhu TR ČAS na základě současně splněných regulí a dosažených entry standardů či pozvánky IAAF, nominačních kritérií ČAS a dosažených výkonnostních požadavků ČAS:
a) v individuální disciplíně až tři (3) závodníci – až dva (2) závodníci pro start a jeden (1) náhradník následovně
-závodník s dosaženým entry standardem IAAF v kvalifikačním období ČAS
-závodník s dosaženým entry standardem IAAF v rámci kvalifikačního období IAAF (od 1.1.2017 do 31.12.2017) a potvrzenou výkonností úrovně rovné či lepší výkonnostního požadavku ČAS v kvalifikačním období ČAS
-závodník pozvaný ze strany IAAF pro start na základě žebříčkového postavení v kvalifikačním období IAAF dosaženým výkonem/potvrzenou výkonností úrovně rovné či lepší výkonnostního požadavku ČAS dosaženého v kvalifikačním období ČAS
V případě, že výše zmíněné podmínky a výkonnostní požadavky v jedné disciplíně splní více závodníků než dva (2), o finální přihlášce závodníků rozhoduje absolutní hodnota výkonu dosažená v kvalifikačním období ČAS, v případě rovnosti výkonů rozhoduje lepší umístění v této disciplíně na halovém mistrovství ČR mužů a žen 2018 a dále výkony dosažené v kvalifikačním období.
b) pro štafetový závod, maximálně šest (6) závodníků následovně
-na základě individuálních výkonů dosažených v kvalifikačním období ČAS, pod podmínkou, že se do potřebného průměru pro nominaci nebudou zahrnovat výkony dosažené závodníky, kteří by svým výkonem nominaci napomohli, ale start na HMS v této disciplíně neplánují, nebo díky jejich dosahované výkonnosti bude brán zřetel na časový pořad a jednotlivá postupová kola v individuálních disciplínách na HMS
-čtyři (4) závodníci dle domácího halového žebříčku 2018 v běhu na 400m a navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety
-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS
Sestavu nominované štafety před startem na HMS pak na místě určuje odpovědný trenér
Podmínkou nominace pro start na HMS v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na halovém
M-ČR mužů a žen 2018.
Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:
• Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi IAAF
• Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny IAAF, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží pak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru (u závodů pod otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní
• Nebudou akceptovány halové výkony v bězích, dosažené na větší než 200m dráze pro disciplíny na oválu.
• Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány
• Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány
• Výkony s nepovolenou podporou větru nebudou akceptovány
Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2018 do 19.2.2018 včetně
Kvalifikační období pro dosažení entry standardů IAAF je od 1.1.2017 do 19.2.2018 včetně (s výjimkou u vícebojů – do 12.2.2018).

Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná
,SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘.
Schválení nominace závodníků, vedení výpravy a doprovodu proběhne 19.2.2018.

DOKUMENT ČAS  nominacni-kriteria-cas-hms-2018-birmingham

 

Zdroj informací IAAF

HMS Birmingham 2018 – Časový pořad