Limity Českého atletického svazu na HME v atletice Glasgow 2019

Limity Českého atletického svazu na HME v atletice Glasgow 2019

MUŽI DISCIPLÍNA ŽENY
výkonnostní požadavek B ČAS výkonnostní požadavek A ČAS Entry standard

EA

Hala/Dráha

Entry standard

EA

Hala/Dráha

výkonnostní požadavek A ČAS výkonnostní požadavek B ČAS
6,70 6,68 6,78/10,35 60m 7,42/11,30 7,31 7,3647,33 47,05 47,40/46,40 400m 53,90/52,75 53,31 53,61
1:49,52 1:48,84 1:49,20/1:47,20 800m 2:05,00/2:02,75 2:04,23 2:04,92
3:45,27 3:43,64 3:45,00/3:40,00 1500m 4:18,00/4:13,00 4:14,72 4:17,20
8:02,88 7:59,94 8:05,00/7:50,00 3000m 9:15,00/8:55,00 9:10,46 9:16,47
7,86 7,81 7,88/13,70 60m př. 8,24/13,15 8,18 8,23
2,22 2,25 2,26 výška 1,90 1,89 1,87
5,54 5,62 5,65 tyč 4,50 4,43 4,35
7,77 7,86 7,95 dálka 6,50 6,45 6,37
16,31 16,50 16,50 trojskok 13,85 13,76 13,52
19,47 19,97 20,15 koule 17,10 17,07 16,46
5.833 5.903 Výběr EA 7boj/5boj Výběr EA 4.318 4.270
Výběr EA 4x400m Výběr EA zdroj informací
Dosažení stanovených výkonů za podmínek vymezených v nominačních kritériích garantuje, že závodník bude na konkrétní akci nominován.
Neomezuje však trenérskou radu ČAS při zpracování návrhu nominace a předsednictvo ČAS při rozhodování o nominaci nad rámec nominačních kritérií.
Schválení nominace závodníků proběhne 21.2.2019

Kompletní podmínky účasti dle ČAS