Aktuality k omezení přípravy profesionálních sportovců

Národní sportovní agentura připravila výkladové stanovisko k usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření, které schválilo ministerstvo zdravotnictví. Nyní vám přinášíme nejdůležitější otázky a odpovědi týkající se profesionálního sportu.

Otázka: Obracíme se na Vás s prosbou o výklad, jakým způsobem dopadá vydané usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 o přijetí krizových opatření (dále jen „usnesení vlády“) na profesionální sport.

Odpověď: Dle bodu I./1. usnesení vlády č. 1021 se zakazují v období od 14. října 2020 00:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59 včetně hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:

  • zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
  • osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, …

Na profesionální sportovce tedy dopadá výjimka, která umožňuje setkání se v rámci hromadné akce v počtu vyšším než 6 osob, pokud se jedná o zaměstnance stejného zaměstnavatele, nebo osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost.

Otázka: Vztahuje se omezení počtu 6 osob dle bodu 1/I. usnesení vlády na sportovní přípravu profesionálních sportovců?

Odpověď: Za předpokladu, že se jedná o profesionální sportovce, které lze považovat za zaměstnance vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, a/nebo jsou osobami společně vykonávajícími podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost (tyto podmínky splňují např. sportovci jednoho ligového klubu), tak se omezení počtu 6 osob dle bodu I./1. usnesení vlády na tyto sportovce NEVZTAHUJE, A JE MOŽNÉ TRÉNOVAT V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 6 OSOB. 

Profesionální sportovci mohou i za současného krizového opatření nadále vykonávat sportovní přípravu bez omezení počtu, protože je to výkon jejich povolání a vztahuje se na ně výjimka dle bodu I./1 usnesení vlády. Profesionální sportovci, kteří využívají venkovní sportoviště, se tak mohou sportovní přípravě věnovat bez omezení, pouze NESMÍ VYUŽÍVAT VNITŘNÍ PROSTORY VENKOVNÍCH SPORTOVIŠŤ (kabiny, sprchy, šatny atd.).

Těm profesionálním sportovcům, kteří standardně využívají vnitřní sportoviště, pak také není sportovní příprava zakázána, ale vzhledem k zákazu provozování a používání sportovišť ve vnitřních prostorách staveb dle bodu I./4 usnesení vlády fakticky nemají kde tuto sportovní přípravu vykonávat (nedostanou-li výjimku dle čl. III. usnesení vlády). VE VNITŘNÍCH SPORTOVIŠTÍCH NENÍ MOŽNÉ TRÉNOVATPokud by se ale přemístili na venkovní sportoviště (resp. kamkoliv ven – do parku, přírody apod.), tak mohou sportovní přípravu vykonávat bez omezení počtu. 

Profesionální sportovci:

  • MOHOU VYUŽÍVAT VNĚJŠÍ PROSTORY SPORTOVIŠŤ (hřiště, kurty, venkovní posilovny atd.)
  • MOHOU TRÉNOVAT V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 6 OSOB VE VENKOVNÍCH PROSTORECH (včetně sportovišť)
  • MOHOU TRÉNOVAT VE VNITŘNÍCH PROSTORECH V POČTU VYŠŠÍM NEŽ 6 OSOB, ALE
  • NEMOHOU TRÉNOVAT NA SPORTOVIŠTI VE VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVBY (tělocvična, posilovna, kluziště, kurt, tréninkové zařízení),jehož provoz je zakázán