Zpráva ze zasedání Předsednictva Českého atletického svazu ze dne 17. prosince 2020

 Předsednictva ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

 • P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území České republiky v roce 2021 (1. část).
 • P ČAS schválilo nominaci delegátů ČAS na mistrovství ČR pro rok 2021 (1. část).
 • P ČAS vzalo na vědomí nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2021 (1. část) *
 • P ČAS schválilo s úpravami Trenérské informace 2021.*

 

P ČAS schválilo nominační kritéria na tyto akce:

 • Evropský pohár v běhu na 10 000 m /Londýn, 5. 6. 2021/,
 • Evropský pohár ve vrzích a hodech /Leira, 13. – 14. 3. 2021/,
 • Halové mistrovství Evropy /Toruň, 4. – 7. 3. 2021/,
 • Mistrovství Evropy v běhu do vrchu /Cinfaes, 3. 7. 2021/,
 • Mistrovství Evropy družstev 1. liga /Cluj – Napoca, 19. – 20. 6. 2021/, 
 • Mistrovství Evropy družstev v chůzi /Poděbrady, 16. 5. 2021/,
 • Mistrovství Evropy U18 /Rieti, 26. 8. – 29. 8. 2021/, Mistrovství Evropy U20 /Tallin, 15. 7. – 18. 7. 2021/,
 • Mistrovství Evropy U23 /Bergen, 8.-11.7. 2021/,
 •  Mistrovství Evropy v přespolním běhu / Dublin, 12. 12. 2021/,
 • Mezistátní utkání U18 /Hodonín, 14. 8. 2021/,
 • Mezistátní utkání U16 /Znojmo, 25. 9. 2021/,
 • WMRA mezinárodní U18 pohár v běhu do vrchu /24. 7. 2021/,
 • WA Mistrovství světa ve štafetách /Silesia, 1.-2.5. 2021/,
 • Mistrovství světa U20 /Nairobi, 17. 8. – 22. 8. 2021/, . XXII. Letní Olympijské hry /Tokio, 23. 7. – 8. 8. 2021/ 

 

 • P ČAS schválilo pro rok 2021 seznam Mítinků certifikovaných ČAS a seznam 6 mítinků pro zařazení do světového rankingu soutěží kategorie E.
 •  P ČAS schválilo směrnici ČAS o zástupcích atletů.
 •  P ČAS schválilo směrnici ČAS o vedení účetnictví a hospodaření. * P ČAS schválilo směrnici o rozhodčích.
 •  P ČAS schválilo směrnici o trenérech.
 •  P ČAS schválilo znění smlouvy o zajištění činnosti atletické akademie se spolkem AK Škoda Plzeň. * P ČAS schválilo s úpravami prováděcí pokyn „AA prováděcí pokyn ČPTM 2021“.
 •  P ČAS schválilo posunutí termínu projednání smlouvy o činnosti AA se spolkem „Krajská atletická akademie Ostrava na leden 2021.
 •  P ČAS vzalo na vědomí předloženou analýzu projektu T SCM z roku 2020. P ČAS schválilo návrh na pokračování projektu T SCM s úpravami. *   P ČAS schválilo návrh termínů konání P ČAS do Valné hromady ČAS a plán práce na lednové P ČAS.
 • P ČAS schválilo překonaný rekord (50000 m chůze na dráze muži – Vít Hlaváč – 3:56:28,4 hod). * P ČAS schválilo L. Varhaníka, J. Čecha a D. Bora za členy Výkonného výboru Sdružení závodů Běchovice.
 •  P ČAS zhodnotilo vystoupení závodníků na maratonu ve Valencii jako úspěšné.
 •  P ČAS schválilo na návrh vedoucího ekonomického oddělení ČAS účtový rozvrh.
 •  P ČAS podle článku 16 Směrnice ČAS č. 6/2016 o vedení účetnictví a hospodaření ve znění pozdějších změn a doplňků rozhodlo s účinností od 18. prosince 2020 zřídit Rezervní fond ČAS.
 •  P ČAS podle čl. XX odst. 8 Stanov ČAS a čl. 23 Směrnice ČAS č. 6/2016 rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu pro rok 2020.
 •  P ČAS přijalo za členy ČAS atletické oddíly: TJ Kordárna Velká nad Veličkou, SK Mníšecký expres z. s., SK Sportovní dítě z. s., Atletika Jaroměřice nad Rokytnou z. s.