Zpráva ze zasedání Předsednictva ČAS ze dne 9. listopadu 2020

Zasedání Předsednictva ČAS ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

 •  P ČAS zhodnotilo vystoupení výpravy na MS v půlmaratonu (Gdyně) jako uspokojivé.
 •  P ČAS schválilo návrh provozního rozpočtu na rok 2021, návrh rozpočtu investic a financování ČAS na rok 2021, návrh na výši členského příspěvku pro rok 2021 a uložilo předsedovi ekonomické komise předložit návrhy jménem Předsednictva ČAS ke schválení Výboru ČAS.
 •  P ČAS vzalo na vědomí informaci o vývoji rozpočtu ČAS k 30. září 2020.
 •   P ČAS vzalo na vědomí, že vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR platnému do 20. listopadu 2020 včetně, se jednání schůze Výboru ČAS uskuteční formou videokonference.
 •   P ČAS schválilo obsahovou a organizační přípravu zasedání Valné hromady ČAS v roce 2021 a uložilo předsedovi organizační komise ČAS předložit ji Výboru ČAS na schůzi konané dne 20. listopadu 2020.
 •   P ČAS schválilo překonané a vyrovnané rekordy ČR v roce 2020.
 •  P ČAS schválilo návrh pořadatelů na republikové finále Štafetového poháru 2021, republikové finále Poháru rozhlasu 2021, MU U 18, MU U 16.
 •  P ČAS schválilo po připomínkách návrh termínové listiny 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS, aby průběžně doplňoval o termíny dalších závodů.
 •  P ČAS schválilo návrh struktury mistrovských soutěží družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a starších žákyň řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS.
 •   P ČAS schválilo návrh struktury mistrovských soutěží družstev dospělých řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS.
 •  P ČAS schválilo návrh struktury mistrovských soutěží jednotlivců řízených ČAS pro rok 2021 a uložilo předsedovi soutěžní komise ČAS předložit tento návrh jménem Předsednictva ČAS Výboru ČAS.
 •   P ČAS schválilo po připomínkách plán metodické komise ediční činnosti, školení a seminářů trenérů pro rok 2021.
 •  P ČAS schválilo pilotní projekt atletické akademie „Krajská atletická akademie Ostrava“ a pokračování pilotního projektu atletické akademie „Atletická akademie Plzeňského kraje a města Plzně při AK ŠKODA Plzeň.“
 •  P ČAS schválilo směrnici ČAS, kterou se mění směrnice ČAS č. 10/2015 – Jednací řád valných hromad KAS.
 • P ČAS schválilo přijetí nového oddílu DDM Vracov (Jihomoravský kraj) člena ČAS.
 • P ČAS rozhodlo o změně schváleného provozního rozpočtu ČAS pro rok 2020.
 • P ČAS schválilo změnu konání M ČR v přespolním běhu na 12. 12. 2020.
 • P ČAS zhodnotilo vystoupení českých reprezentantů na mezinárodním mítinku EA v Poděbradech jako uspokojivé.