Zpráva z Předsednictva ČAS ze dne 10. srpna 2021

Předsednictvo ČAS řídil předseda ČAS Libor Varhaník.
Předsednictvo ČAS :

 • ČAS bylo informováno o změnách v nominaci na MU U18 v Brně.
 • ČAS zhodnotilo vystoupení reprezentace na ME U23 v estonském Tallinnu vzhledem zisku 5 medailí a celkovému 3. místu v hodnocení národů jako úspěšné.
 • ČAS ocenilo zisk stříbrných medailí závodníků E. Martínkové a E. Kubelíka jakožto i finálních umístění dalších závodníků a vzalo hodnocení vystoupení reprezentace na ME U20 v estonském Tallinnu na vědomí.
 • ČAS vzalo na vědomí rozhodnutí Arbitrážní rady Českého atletického svazu ve věci odvolání proti rozhodnutí Předsednictva ČAS k přeřazení ŠAK Pardubice do III. pásma ve výběrovém řízení SpS na léta 2021-2024.
 •  ČAS schválilo realizaci projektu Pohybová gramotnost – Zdravý pohyb a zdravá strava.
 •  ČAS vzalo na vědomí informaci o přehledu povinných vyplněných údajů atletickými oddíly a kluby v Registru Českého atletického svazu.
 •  ČAS uložilo ředitelce ČAS v souladu se schválenými Pravidly pro stanovení finanční úplaty mezi AK a AO v roce 2021 zrealizovat podpis smlouvy o zpracování osobních údajů s těmi AK a AO, které naplnily všechny náležitosti tj. disponují 100 procenty relevantních osobních údajů svých členů. Dále uložilo místopředsedům ČAS informovat o neúplných údajích členů ČAS krajské atletické předsedy a atletické oddíly a kluby s cílem naplnit Stanovy ČAS a mít u všech členů v Registru ČAS relevantní a úplné údaje s termínem pro doplnění údajů do 30. září 2021.
 •  Předsednictvo ČAS podle ustanovení čl. III odst. 13 písm. d) a čl. III odst. 14 Stanov ČAS vyloučilo dnem 10. srpna 2021 atletické kluby SK Běžec Team, z.s. a Sportovní klub Racers Club z ČAS.
 • ČAS schválilo přijetí nových atletických oddílů Atletika Pelhřimov, při Tělovýchovné jednotě Spartak Pelhřimov, z.s. /KAS Vysočina/ a Atletika TJ Sokol Havlíčkův Brod, při Tělocvičné jednotě Sokol Havlíčkův Brod /KAS Vysočina/.
 • ČAS podpořilo snahu o rekonstrukci povrchu hlavního stadionu v Ostravě výměnou povrchu z důvodu zajištění podmínek pro certifikaci stadionu WA a konání soutěží WACT úrovně Gold a Silver.
 •  ČAS schválilo změnu v nominaci v Mistrovství světa U20.

zdroj : Český atletický svaz

YouTube
Share