Začíná příprava geologického průzkumu pro přeshraniční část VRT Praha – Drážďany

Správa železnic s německou DB Netz dovedly k podpisu smlouvy další z plánovaných veřejných zakázek na zajištění projektové přípravy vysokorychlostního vlakového spojení mezi Prahou a Drážďany. Pro přeshraniční úsek Ústí nad Labem – Heidenau byly uzavřeny dvě smlouvy potřebné k přípravě terénního průzkumu. Podílet se na ní budou experti ze zahraničí.

Sdružení vedené společností Dr. Spang Ingenieurgesellschaft für Bauwesen, Geologie und Umwelttechnik z Freibergu bude dodavatelem geologických a hydrogeologických znaleckých služeb. Zodpovědné bude zejména za návrh koncepce terénních průzkumů v jednotlivých fázích projektové přípravy a dohled nad jejich prováděním. Zajistí vyhodnocování průzkumů a také analýzy dalších existujících podkladů v oblasti geologie, geotechniky a hydrogeologie.

Drážďanská společnost BAUGRUND DRESDEN Ingenieurgesellschaft bude poskytovat průběžnou podporu v odborných oblastech geologie, hydrogeologie a geotechniky. Současně bude hodnotit správnost a úplnost projektantem navrhovaných postupů, prováděných průzkumných prací a zpracovávaných znaleckých posudků.

V obou případech je zajištěna účast zahraničních expertů se zkušenostmi z evropských tunelových staveb. Jako autorizované osoby se také přímo zapojí odborníci znalí národních postupů v České republice.

Z trasy budoucí vysokorychlostní trati pokročila příprava přeshraničního úseku zatím nejdále. Zahrnuje nejméně 26 kilometrů dlouhý česko-německý tunel a navazující trať do Ústí nad Labem. Krušnohorským tunelem se bude jezdit rychlostí 200 km/h a mimo spojů s cestujícími jej budou využívat i nákladní vlaky.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha je součástí sítě TEN-T a napojí Českou republiku na západoevropskou vysokorychlostní železnici. Zásadně zkrátí cestovní doby nejen v mezinárodní dopravě. Mezinárodní expresní vlaky budou z Prahy v centru Ústí nad Labem za 25 minut a z Ústí nad Labem v Drážďanech za dalších 26 minut.