Výměna všech sedmi ledolamů u Karlova mostu je úspěšně u konce.

Klády z dubového dřeva, které nyní budou chránit pilíře mostu, jsou zhruba 50 centimetrů široké a 12 metrů dlouhé. Jejich ukotvení trvalo pět měsíců, což je o měsíc méně, než se počítalo. Technická správa komunikací touto akcí odstartovala sérii rozsáhlých oprav Karlova mostu, které město plánuje v dalších 20 letech provést.

Péče o mosty

„O všechny mosty je nutné pečovat a Karlův most není výjimkou. Je to druhý nejstarší most v České republice, velké lákadlo pro turisty z celého světa a pro nás, obyvatele České republiky, má nepopsatelnou historickou hodnotu. Po výměně ledolamů jsou pilíře zase pořádně chráněné a můžeme začít samotný proces rekonstrukce celého mostu,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora a radní pro dopravu.

V nejhorším stavu byly šikmé klády nad hladinou. Dřevo se kvůli neustálému stoupání a klesání vody ve Vltavě rozpadalo a bylo nutné jej vyměnit. Část prací ale probíhala i pod vodou, a Technická správa komunikací proto k výměně musela povolat i potápěče. Ti měli za úkol především upravit jednotlivé žlaby ve dřevě tak, aby přesně odpovídaly rozměrům připravených pilotů a jiných částí ledolamů pod vodou, ke kterým se musely nové klády ukotvit.

 

S výměnou se začalo letos v červnu a hotová měla být až na přelomu listopadu a prosince. Práce ale postupovaly bez větších problémů a nakonec tak TSK přebere staveniště o měsíc dříve. „U každého ledolamu se musely nejprve odmontovat jeho svrchní části, pak bylo třeba odtěžit zához a sedimenty, prohlédnout staré piloty a poté namontovat svislé prvky pilotu pod vodou, což byla nejsložitější část celé operace. Poté už se jen namontovala zpět vrchní část ledolamu a práce se dokončily doplněním kamenného záhozu, který zajistí stabilitu,“ popisuje postup Jozef Sinčák, generální ředitel TSK.

Součástí prací byla i demontáž a montáž slavnostního osvětlení.

Stromy, z nichž se staly nové ledolamy, pocházely z polesí Moravského Krumlova a okolí Strážnice. Každý z nich museli lesníci pečlivě prohlédnout, aby neměl vady, a klády před potopením do Vltavy ještě chemicky ošetřit. „Vzhledem k charakteru použitého materiálu z dubu letního a zimního je každý z nových ledolamů originálem. Termín provádění prací tedy nebylo možné vždy přesně odhadnout. Přesto se čas naplánovaný na provedení díla podařilo zkrátit díky dobré spolupráci našich pracovníků, dodavatelů a aktivní součinnosti objednatele. A za to tímto všem děkuji,“ říká Aleš Skalický, obchodní ředitel dodavatelské společnosti Zakládání staveb, a. s.

V příštích dnech už staveniště kolem ledolamů čekají jenom zkoušky plavební hloubky, které provede Povodí Vltavy se svou speciální vyměřovací lodí Valentýna.