Vězeňská služba: Prohlášení k výkonu trestu Davida Ratha

Výkon trestu bývalého hejtmana Davida Ratha se provádí standardním způsobem, což znamená, že je umístěn v běžné cele se standardním vybavením, stejně jako ostatní odsouzení. Žádné stavební úpravy ani výměna zařízení cely se neprováděly.

K problematice zdravotní matrace, kterou ředitel věznice na žádost odsouzeného Ratha povolil, můžeme v tuto chvíli sdělit, že ředitel věznice takto jednal s ohledem na zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) pro vládu České republiky z července loňského roku a dalších institucí, které upozorňovaly na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče. Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto učinil v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval.Řešení zdravotního stavu odsouzených není ve věznicích ničím výjimečným a jejich ředitelé k tomu přistupují individuálně, vždy v souladu s příslušnými zákony a předpisy a bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o osobu mediálně známou.

Velmi nás udivuje, že v postupu ředitele věznice, kterého v jeho rozhodování motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, by snad mělo být spatřováno jednání trestné a kriminální.