RegioJet získal záruku od EGAP ve výši 375 mil. Kč. Podpoří úvěrové financování pro další růst dopravce a inovace

S negativními dopady pandemie Covid 19 se RegioJet chce vypořádat dalším růstem a investicemi. RegioJet – největší soukromý dopravce v dálkové železniční dopravě ve střední Evropě – získal od EGAPu záruku Covid Plus na úvěrové financování dalšího rozvoje a inovací ve výši  375 mil. Kč.

Záruka na úvěrové financování až do výše 80 % je důležitou podporou dalšího rozvoje RegioJetu v rámci celého regionu střední Evropy. Pravidelná železniční doprava, kde RegioJet je jedním ze dvou největších dopravců v České republice, se podstatnou část letošního roku snaží vypořádat s dopady pandemie Covid 19. Úvěrové financování se zárukou od EGAPu poskytne Česká spořitelna.

Právě důraz na další růst a rozvoj je pro RegioJet cestou, jak se vypořádat s negativními dopady pandemie Covid 19. Růst přitom RegioJet plánuje jak z hlediska rozšiřování provozu, tak například v oblasti investic do vozového parku, inovací a větší míry digitalizace provozu a služeb. Poskytnutá záruka ukazuje také na důvěru, které se RegioJet a jeho rozvojové plány těší na finančním trhu.

„Covid Plus jsou záruky určené speciálně velkým exportérům na boj proti důsledkům pandemie. RegioJet díky nim získává rychlejší přístup k úvěrovému financování v krizové době,“ vysvětluje mluvčí EGAP Jan Černý. Současně se jedná takřka o jediný nástroj speciální podpory, který RegioJet jako železniční dopravce zajišťující základní dopravní obslužnost v České republice, získal. Žádná další cílená pomoc státu do osobní železniční dopravy v České republice zatím nesměřovala.

Nové trasy, vozidla a investice do inovací

Možnost snazšího získání úvěrového financování díky poskytnuté záruce hodlá RegioJet využít především pro další rozvoj – jak v oblasti nových spojení, tak například v oblasti vozového parku a širší digitalizace svých služeb.

RegioJet například aktuálně zakoupil dalších 11 vozů pro své dálkové vlaky, které hodlá využít jak pro stávající tak i nové spoje, které plánuje otevřít například do Polska a na Ukrajinu.

Plán plného obnovení provozu od 13. 12.

RegioJet se také připravuje na co nejrychlejší obnovení plného provozu po odeznění stávající vlny pandemie. V prodeji již jsou jízdenky na Vánoce a nový jízdní řád, který vstupuje v platnost od 13. 12. 2020, kdy RegioJet již počítá s plným obnovením rozsahu provozu.

Investice do inovací a digitalizace

Kromě investic do vozového parku a otevírání nových spojení RegioJet plánuje také další inovace a například i daleko větší míru digitalizace služeb. Pro zákazníky v celé střední Evropě plánuje přijít s úplně novými řešeními, do kterých se promítne vysoká míra digitalizace.