Převrácený kamion strhnul i dráty elektrického vedení

U převráceného nákladního vozidla v katastru obce Mukařov jsme museli hasiči zamezit úniku nafty a přečerpat obsah nádrží do náhradních obalů. O události hasiči vyrozuměli životní prostředí. Stržené elektrické vedení bylo odpojeno a převzal si ho pracovník rozvodných závodů.

Silnice byla delší dobu uzavřena.

Komunikaci označí dopravními značkami správa a údržba silnici. Vyproštění vozidla zajistí soukromá firma.
Stržené elektrické vedení bylo odpojeno a převzal si ho pracovník rozvodných závodů. Silnice bude delší dobu uzavřena. Komunikaci označí dopravními značkami správa a údržba silnici. Místo jsme předali PČR
Místo jsme předali PČR.
Zdroj: HZS Středočeského kraje