Přední výrobce hliníkových nápojových plechovek CANPACK zahájil komerční výrobu v novém moderním závodě ve Stříbře.

 Přední výrobce hliníkových nápojových plechovek CANPACK zahájil komerční výrobu v novém moderním závodě ve Stříbře. První hliníkové plechovky doručil zákazníkům již deset měsíců od vyhlášení investičního projektu. Brzy budou všechny nápoje spadající pod Plzeňský Prazdroj dodávány v plechovkách, které vyrobí společnost CANPACK Česká republika.

 

„Zahájení výroby v novém výrobním závodě ve Stříbře je mezníkem pokračujícího strategického partnerství mezi společnostmi Canpack, Asahi a Plzeňským Prazdrojem. Pro Canpack představuje další krok na cestě stát se globálním partnerem společností, které volí efektivní a udržitelné obalové materiály, které oceňují i jejich zákazníci,“ říká Stephen McAneny, obchodní ředitel skupiny CANPACK.

Moderní výrobní závod na nápojové plechovky se nachází ve Stříbře v Plzeňském kraji. Zajistí dodávky plechovek pro pivovary Plzeňského Prazdroje, významného člena Asahi Group. Ročně se ve výrobním závodě vyrobí přibližně jedna miliarda plechovek s prostorem pro další budoucí růst. Investice do výstavby závodu s hodnotou přesahující 100 miliónů eur pozitivně ovlivní rozvoj českého obalového průmyslu. Zároveň vytvořením 140 nových pracovních míst pro lokální obyvatele posílí místní pracovní trh.

 

Nový moderní závod byl postaven nedaleko Plzně na základě vzájemné dohody mezi společností CANPACK a jejím významným partnerem Plzeňským Prazdrojem. Cílem obou společností je snížit emise CO2, k jejichž uvolňování dochází při přepravě plechovek na delší vzdálenosti.

 

„Nový výrobní závod v těsné blízkosti pivovaru přispěje díky významnému snížení uhlíkové stopy k ochraně životního prostředí. Při dopravě plechovek se nově zkrátí vzdálenost o 1,75 miliónů kilometrů ročně, což odpovídá snížení emisí CO2 o 1 400 tun ročně. Takové množství by musel absorbovat les velký jako 4 Velké Bolevecké rybníky v Plzni,“ říká Grant Liversage, generální ředitel Plzeňského Prazdroje.

O skupině CANPACK

CANPACK Group je globálním výrobcem hliníkových nápojových plechovek, obalových řešení pro potravinářský průmysl, skleněných lahví a kovových uzávěrů. Společnost se sídlem v polském Krakov ě zaměstnává po celém světě téměř 8 000 lidí a působí v 19 zemích. CANPACK Group je součástí Giorgi Global Holdings.

 

Více informací naleznete na www.canpack.com.

 

O Plzeňském Prazdroji

 

S exportem do více než 50 zemí celého světa je Plzeňský Prazdroj lídrem mezi výrobci piva v regionu a největším exportérem českého piva.

Plzeňský Prazdroj získal v roce 2019 v žebříčku Byznysu pro společnost TOP Odpovědná firma nejvýznamnější ocenění – Trendsetter za to, že dlouhodobě v Česku udává směr v oblasti udržitelnosti a přináší nové inspirativní podněty k odpovědnosti v podnikání.