Pražané a COVID-19: Většina jich situaci zvládá, rozumí opatřením a obává se hlavně o své blízké

Hlavní město představuje hlavní závěry exkluzivního průzkumu veřejného mínění od agentury STEM. Kromě obecného vnímání situace kolem pandemie průzkum zjišťoval, jak jsou lidé informováni o opatřeních, jak je hodnotí, jak důvěřují v souvislosti s řešením epidemie vybraným institucím nebo jaké má situace ekonomické dopady na jejich domácnost. Šetření se mezi 20. a 22. říjnem zúčastnilo 1 041 dospělých Pražanů, jde o reprezentativní vzorek.  

 

„Naší povinností coby volených zástupců je snažit se co nejlépe porozumět tomu, jak Pražané vnímají současnou situaci související s pandemií COVID-19. Jsem rád, že z průzkumu vyplývá, že ji většina Pražanů zvládá relativně dobře a je obeznámena s platnými pravidly. Pro občany v horší situaci hledáme na základě získaných dat vhodné řešení,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.  

 

Průzkum agentury STEM

 

Průzkum agentury STEM pro pražský magistrát ukázal, že Pražané zvládají situaci v kontextu opatření souvisejících s koronavirem celkem bez problémů (54 %) či s menšími problémy (36 %). Tři čtvrtiny respondentů zhodnotily svou ekonomickou situaci pozitivně – pro 32 % je snesitelná a podle 42 % se jejich domácnosti po finanční stránce nedotkla. 

 

Pro 93 % respondentů je jasné, jak se v této epidemii chovat a jaká omezení dodržovat, a 83 % dotazovaných Pražanů ví, jak postupovat v případě podezření na nákazu koronavirem. Téměř dvě třetiny Pražanů považují platná preventivní opatření za přiměřená, 21 % se pak domnívá, že by měla být dokonce přísnější. Naprostá většina Pražanů považuje za zásadní dodržování pravidla tzv. 3R – nošení roušky, dodržování rozestupů a mytí rukou.

 

Velmi si cením disciplíny Pražanů, co se týká dodržování aktuálních opatření. Je to koneckonců znát i na klesajícím denním počtu nově nakažených. Ještě ale nemáme vyhráno a v boji s pandemií teď nesmíme polevit,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib.  

 

Ve srovnání s preventivními a bezpečnostními opatřeními jsou lidé podstatně kritičtější k opatřením v ekonomické oblasti. 42 % dotazovaných je nepovažuje za správná, to je podstatně více než v dubnu (27 %). Téměř třetina pak tato opatření považuje za nesrozumitelná. V dubnu se takto vyslovilo pouze 16 % Pražanů.

Jak pražané zvládají krizovou situaci 

Při čerpání informací o koronaviru Pražané nejvíce důvěřují praktickým lékařům, epidemiologům a hygienikům a svým blízkým. Naopak politiky považují za méně důvěryhodné zdroje informací o koronaviru, stejně jako vystoupení populárních osobností. 

 

Celých 60 % Pražanů se domnívá, že hlavní město krizovou situaci a její dopady zvládá. 54 % v této věci důvěřuje vedení své městské části. Do vlády ČR tuto důvěru vkládá pouze 40 %, v případě Ústředního krizového štábu se jedná o 53 %. Pro dvě třetiny Pražanů je důležité, jakou roli v řešení krize hraje hlavní město. Ještě více respondentů (68 %) se domnívá, že jejich bezpečnosti je v Praze v krizové situaci věnována dostatečná pozornost. 

 

Pražané se ale obávají více toho, že se koronavirem nakazí jejich blízcí (76 %), než že se nakazí oni sami (61 %). Obava z vlastní nákazy oproti dubnu vzrostla, tehdy se obávalo 50 % respondentů. Starší lidé se výrazně více obávají, že se sami nakazí (71 %), mezi nejmladšími respondenty ve věku 18 až 29 let se nákazy obává pouze 30 %.