Praha chce více podporovat výzkum vesmíru, biotechnologie i využití umělé inteligence

V Praze bude fungovat celkem devět odborných skupin, které ukážou, jakým směrem se má metropole rozvíjet, aby měla špičkový výzkum i podnikání. Vznik takzvaných inovačních platforem schválila v úterý v podvečer Pražská inovační rada (PIR). Tento poradní orgán primátora hl. m. Prahy tvoří zástupci města a experti z oblasti výzkumu, akademické sféry a inovativního byznysu. V hlavním městě působily doposud tři odborné skupiny. Po úterním jednání PIR jich tak přibude dalších šest. Fungovat začnou od června letošního roku. Zaměří se mimo jiné na rozvoj biotechnologií, umělé inteligence, vesmírných technologií, urbánních inovací či kulturně-kreativních odvětví.

Zasedání PIR zorganizoval Pražský inovační institut (Pii) z pozice hlavního koordinátora tvorby Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS3). V rámci inovačních platforem se budou setkávat experti z různých sektorů, kteří budou propojovat veřejnou správu, výzkum i byznys, identifikovat současné trendy ve vědě a výzkumu a hledat cesty pro jejich využití obchodní i v rámci urbánního rozvoje Prahy.„Za hlavní město vyvineme maximální úsilí, abychom na podporu našich plánů našli v rozpočtu města v příštích letech dostatek finančních prostředků. Chceme také aktivně využívat i možností spolufinancování ze zdrojů z dotačních titulů či od soukromého sektoru. Praha bude podporovat odpovědné a udržitelné podnikání stavějící na znalostech a dovednostech, napomáhat vzniku nových příležitostí a fandit úspěchu našich podnikatelů a výzkumníků v zahraničí,” říká primátor Zdeněk Hřib.PIR vznikla v roce 2014. Jejími členy jsou odborníci, kteří formulují inovační politiku města a zároveň v této oblasti koordinují spolupráci Prahy s dalšími kraji Česka i s celostátní politikou výzkumu a inovací. Pražská inovační rada se bude scházet třikrát až čtyřikrát do roka. Na činnosti a výsledcích platforem budou spolupracovat například také ČVUT, Akademie věd ČR, Univerzita Karlova, Technologická agentura ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, ESERO, “kosmický inkubátor” ESA BIC, prg.ai či státní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.„Inovační platformy vznikají kolem již existujících oborových organizací s cílem aktivně poznávat, koordinovat a rozvíjet inovační ekosystém Prahy a nacházet v něm vhodné místo pro pražskou samosprávu. Spektrum aktivit bude sahat od prosté výměny informací a identifikace trendů, potřeb, kapacit a zdrojů k cílenému propojování různých inovačních aktérů, propagaci nejlepších přístupů a rozjezd společných projektů,” komentuje výsledek jednání Tomáš Lapáček, tajemník PIR a inovační manažer pro Prahu.