Praha 3 rozšiřuje možnosti vzdělávání. Od září nastoupí studenti také na střední ScioŠkolu

Společnost Scio se dohodla s Prahou 3 na pronájmu prostor pro svou střední školu. Pronájem budovy na Prokopově náměstí na pět let s možností prodloužení dnes schválila Rada městské části. ScioŠkola tak od září doplní nabídku alternativního vzdělávání na Praze 3, kde zároveň začne od 1. Září 2020 působit i podobně zaměřená základní škola  jiného zřizovatele s kapacitou 50 žáků. Místní žáci tak budou moci po základní škole navázat školou střední v jejich městské části. Nově zřizované čtyřleté lyceum pro žáky ve věku 15-19 let má kapacitu 160 míst. Žáci se aktuálně mohou hlásit do vyšších ročníků.

Jak na střední ScioŠkole, tak v základní Osvobozené škole, která od září na Praze 3 také otevře, probíhá výuka podobnými demokratickými metodami. Cílem je zajistit, aby žáky učení bavilo a aby získali schopnost i motivaci sami se učit novým věcem. “Školy nabízející nekonvenční styl výuky vnímáme jako důležitý doplněk státní soustavy škol. Nabízíme rodičům alternativu, po níž je poptávka. Zároveň mě těší, že jsme v průběhu jednoho roku dokázali na městské části zajistit ucelenou nabídku jednoho typu vzdělávání od první třídy po maturitu. Školy zřizují motivovaní soukromníci a jsou provozovány jako neziskové. S oběma jsme navázali úzkou spolupráci, od níž si slibujeme pozitivní vliv na celý sektor vzdělávání Prahy 3,” uvádí místostarosta pro školství Štěpán Štrébl.

“Na střední ScioŠkole silně rezonuje demokratický přístup, nejen ke vzdělávání. Studentům umožňujeme do značné míry rozhodovat o tom, co, jak a kdy se budou učit. Podílejí se na tvorbě rozvrhu, starají se o provoz školy, uklízí, spravují finanční rozpočet školy a spolurozhodují o něm. Učí se zkrátka převzít zodpovědnost nejen za své vzdělání, ale i za svá rozhodnutí a tím pádem i za svou budoucnost. Učí se žít a přemýšlet v souvislostech, přijímat a nést důsledky svých rozhodnutí,” komentuje systém výuky Filip Dobrovolný, ředitel střední ScioŠkoly, a dodává: “Přesun školy na dostupnější místo, jakým je Žižkov, je pro nás jedním z kroků, jak tento způsob vzdělání zpřístupnit většímu počtu studentů.”