Piráti opětovně žádají premiéra o poskytnutí odpovědí k důvodům diskriminace maloobchodů

Piráti se 17. listopadu obrátili na premiéra Andreje Babiše otevřeným dopisem se žádostí o vyjasnění několika otázek k pandemické situaci a návazným opatřením. Protože premiér nedokázal v dotazech na Protiepidemický systém (PES), prodloužení nouzového stavu, strategii očkování proti COVID-19, kompenzace malým obchodům i opatření během svátků poskytnout patřičné odpovědi, zejména v souvislosti s diskriminačními opatřeními proti maloobchodům, zasílají Piráti upřesněné znění dotazů s žádostí o odpověď.

„Od začátku pandemické krize na jaře tohoto roku klademe na vládu požadavek na srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti. Ta musí vycházet z odborných dat, zohledňovat aktuální vývoj v pravidelných intervalech a zároveň je třeba, aby byla vedena důvěryhodnou osobou, která dokáže popsat důvody a smysl aplikovaných opatření. Zároveň chceme, aby účinnost jednotlivých opatření byla pravidelně vyhodnocována. Bez patřičných dat nelze sestavovat modely vývoje a přizpůsobit opatření tak, aby skutečně měla efekt,“ zopakoval požadavky předseda Pirátů Ivan Bartoš.

 Piráti opětovně žádají premiéra o poskytnutí odpovědí k důvodům diskriminace maloobchodů

  1. Jaký konkrétní epidemiologický význam má každý konkrétní zákaz či omezení v PESu? Jak uvedl i Městský soud v Praze, který zrušil plošné opatření nosit roušky z důvodu nedostatečného vysvětlení, každé opatření musí být podepřeno odborným stanoviskem. Ačkoliv je systém PES popsán z hlediska metodologického velmi dobře, v oblasti výpočtu aktuálního stavu (zejm. indexu rizika) chybí zdůvodnění jednotlivých opatření. Totéž platí pro náš dotaz na efektivitu opatření. I zde je nutno popsat přínos každého opatření samostatně (například, jaký přínos pro zvládání epidemie má zmíněný provoz kin bez diváků).
  2. Stále postrádáme vysvětlení důvodu diskriminace některých maloobchodů. Pokud jde o maloobchod, nijak jste nevysvětlil, proč jsou diskriminovány uzavřením některé druhy prodejen, jiné však nikoliv.
  3. Dále se ptám na plnění povinnosti státu dle čl. 36 Krizového zákona, tedy hradit škodu a ušlý zisk, jak budete přistupovat k případným žalobám, budete preferovat mimosoudní vyrovnání nebo chystáte jinou metodiku, jak k těmto žalobám přistupovat?
  4. Vakcinace – nyní je přes 40 kandidátních vakcín. Kdo bude rozhodovat o nákupu konkrétní varianty? Kteří odborníci připraví posudek, který by vládě pomohl se rozhodnout pro nákup konkrétní varianty? Budete v tomto postupovat v souladu s Evropskou lékovou agenturou nebo chystáte vlastní postup?
  5. Plán Vánoce – PES neposkytuje dostatečné odpovědi, tím méně dostatečná odůvodnění. Není například zřejmé, zda bude možný provoz sjezdařských či běžkařských sportovních areálů (případně za jakých omezení, a pokud ne, tak proč) což nepochybně mnohé občany zajímá. Taktéž není zřejmé, jak bude o Vánocích fungovat provoz kostelů, což nepochybně zajímá věřící.
  6. V mediálním prostoru se taktéž objevilo vaše vyjádření stran plošného testování antigenními testy před Vánocemi. Kdo bude tyto odběry provádět? (praktičtí lékaři, armádní týmy?) Máme dostatečné návazné kapacity KHS k trasování tímto testováním zjištěných pozitivních osob?
  7. eRouška – Obávám se, že v tuto chvíli jsme na stropu počtu uživatelů, pokud vláda nepodnikne další kroky k jejímu rozšíření. Navrhujeme proto bonifikovat uživatele eRoušky, kteří by, v případě že by potřebovali test k vycestování nebo za jiným účelem by ho mohli absolvovat na náklady státu.