Každý pátý HIV pozitivní v Česku neví o své nemoci. I přes vědecký pokrok je onemocnění AIDS stále hrozbou

 Ačkoli je Česká republika zemí s relativně nízkým výskytem infekce HIV/AIDS v rámci Evropy i světa, prevence a včasná léčba jsou stále velice důležité. Prvního prosince si proto připomínáme Světový den boje proti AIDS, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace jako příležitost k osvětě o této smrtelné nemoci a k povzbuzení boje proti ní.

Onemocnění AIDS je soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému virem HIV.

Tělo pak nedokáže reagovat na běžné škodlivé podněty a ty jej nakonec zahubí. Ve světě s nákazou virem HIV žije zhruba 40 milionů lidí, v Česku pak přes čtyři tisíce osob. Nemoc AIDS nelze v současnosti vyléčit. Při včasném odhalení infekce lékařská věda umí alespoň oddálit její propuknutí a zpomalit průběh.

Příznaky nakažení virem HIV, který způsobuje AIDS, jsou během inkubační doby mnohdy nespecifické a připomínají chřipku. Ve druhé fázi infikovaní pociťují pouze běžné nebo mírné zdravotní komplikace. Toto bezpříznakové období od nákazy virem HIV může trvat až 10 let.

Bezpříznaková fáze onemocnění značně komplikuje jeho léčbu. Pacienti si totiž mnohdy nemusí uvědomit, že jsou nemocní. Včasné odhalení přitom značně zpomalí průběh nemoci,“ vysvětluje MUDr. Kristina Slavíková, revizní lékařka Vojenské zdravotní pojišťovny.

U některých pacientů se však již ve druhé fázi nemoci mohou projevovat určité klinické symptomy – nejčastěji výrazný úbytek tělesné hmotnosti, přetrvávající horečka, těžké střevní potíže nebo bolestivé puchýře na kůži. Ve třetí fázi onemocnění AIDS je už imunitní systém značně poškozen a jeho účinnost je téměř nulová.

Virus HIV se nejčastěji přenáší nechráněným pohlavním stykem.

Mezi doporučení pro prevenci sexuálního přenosu HIV tak patří nižší počet sexuálních partnerů, dlouhodobý monogamní vztah s nenakaženým protějškem a použití kondomu při každém pohlavním styku.

Prověření sexuálních partnerů tak má rozhodně smysl, v dnešní době je možné i anonymní testování. Díky testům se virus HIV může odhalit včas a léčba onemocnění je pak mnohem účinnější,“ dodává MUDr. Slavíková.

Přenos viru může dále proběhnout z matky na dítě během těhotenství nebo porodu a rovněž krví – rizikové jsou obzvláště použité injekční jehly, proto jsou zranitelnou skupinou především narkomani. VoZP hradí testování na HIV v případech, kdy si ho pojištěnec vyžádá u svého ošetřujícího lékaře.

O Vojenské zdravotní pojišťovně

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky od roku 1993 zajišťuje zdravotní péči prostřednictvím špičkových odborníků ve vojenských i civilních zdravotnických zařízeních a lázeňských domech.
O svých 700 tisíc pojištěnců pečuje prostřednictvím smluvní zdravotnické sítě, která zahrnuje přes 25 tisíc poskytovatelů po celé ČR.

www.vozp.cz

titulní ilustrační foto