Ve své podzimní kampani upozorňuje společnost Essilor společně s Lukášem Hejlíkem na důležitost dobrého vidění

Cílem kampaně je vyzvat širokou veřejnost, aby navštívila nezávislého odborníka na péči o zrak.

Společnost Essilor si klade za cíl podporovat rozvoj nezávislých odborníků v péči o zrak. Cílem kampaně je přesvědčit širokou veřejnost, aby navštívila svého očního optika a nechala si vyšetřit zrak.

Společnost Essilor optika, spol . s r.o. a Essilor Slovakia zahajuje na českém a slovenském trhu novou kampaň, ve které vyzývá širokou veřejnost, aby si nechala vyšetřit zrak u svého očního optika. Kampaň vybízí zákazníky k návštěvě webu www.najdioptiku.cz, na kterém si mohou najít si svého oblíbeného očního optika.

“Na současném dynamickém trhu je naším úkolem zdůrazňovat mezi širokou veřejností význam kvalitního vidění a podporovat ho prostřednictvím častějšího vyšetření zraku, aktuálními předpisy korekce a zvýšením podílu prodeje individuálně přizpůsobených produktů pro péči o zrak. Tato kampaň je prvním krokem. Kampaň pro rok 2020 bude ještě ambicióznější a inovativnější. Společnost Essilor je pevně odhodlána vytvořit lidem lepší podmínky pro snadný přístup k dobrému vidění a v zájmu všech zainteresovaných stran se podílet na rozvoji oboru péče o zrak. Nedávná oznámení společnosti EssilorLuxottica o akvizici společnosti Grand Vision je s touto strategií plně v souladu. Záměr společnosti Essilor umožnit většímu počtu lidí snadnější přístup ke zdravému zraku a optickým řešením se tím nijak nezmění. Zásadní roli hraje informovanost zákazníků o významu dobrého vidění a vhodných korekčních čočkách, neinformovanost by měla nepříznivý dopad na nezávislé oční optiky, které tvoří jádro naší strategie. Vedle velkých investic do výzkumu a vývoje, které našim partnerským optikům zpřístupňují špičkové inovace, se společnost Essilor již dnes snaží ovlivňovat chování spotřebitelů a podporovat tradiční oční optiky,” říká Amandine Delmas, Country manažerka pro Českou republiku a Slovensko.

Kampaň bude probíhat v průběhu měsíce září a října, kdy bude mít široká veřejnost možnost shlédnout řadu zábavných a interaktivních videoblogů vytvořených Lukášem Hejlíkem, velmi populární osobností s velkou sledovaností na sociálních sítích. Lukáš Hejlík bude vybízet veřejnost, aby si dala vyšetřit zrak. Blogy se budou zobrazovat na sociálních sítích Instagram, Facebook a YouTube. Navíc 10. října na Světový den zraku, kdy bude ve vybraných lokalitách nabízeno bezplatné vyšetření zraku. Tato kampaň bude doplňovat digitální kampaň značky Varilux, prémiových progresivních brýlových čoček a špičkového produktu společnosti Essilor pro presbyopické zákazníky.

Herec Lukáš Hejlík je známá osobnost a propagátor trendů a myšlenek, který vešel v širokou známost oblíbeného internetového projektu gastromapa.