Siemens dodá automatizační technologie do závodů výrobce pneumatik Continental

  • Společnosti Siemens a Continental Tires podepsaly dohodu o strategickém partnerství v oblasti dodávek
  • Vytvořené standardy pro strojní zařízení by měly maximálně zlepšit jejich součinnost a flexibilitu
  • Siemens dodá technologie pro automatizaci a pohony, software a průmyslovou komunikaci a zajistí proškolení pracovníků

Divize pneumatik firmy Continental a společnost Siemens podepsaly dohodu o strategickém partnerství v oblasti dodávek.

Siemens oznámil, že se stane preferovaným dodavatelem automatizačních a pohonných technologií pro závody na výrobu pneumatik Continental po celém světě. Cílem spolupráce je další optimalizace globální produkce pneumatik Continental s využitím inovativních řídicích a automatizačních technologií. Součástí dohody je budoucí vytvoření standardů, které by měly ještě více zefektivnit provoz výrobních strojů během jejich životního cyklu.

Výrobci pneumatik mohou digitalizovat výrobu pomocí automatizačního a softwarového portfolia společnosti Siemens. Získávají tak možnost přehodnotit své hodnotové řetězce a snížit celkové provozní náklady.

„Pneumatiky propojují automobily s povrchem silnice,“ uvedl Cedrik Neike, člen představenstva koncernu Siemens AG a generální ředitel Digital Industries. „Bez moderních a inovativních pneumatik nebudeme schopni dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti. Proto jsme navázali úzké partnerství se společností Continental Tires, které nyní dále rozšiřujeme.“

V zájmu standardizace nakoupí firma Continental pro nové stroje a vývoj automatizační systémy a velkou část technologií pohonů Siemens. Závody na výrobu pneumatik Continental budou vybaveny řídicími systémy Simatic, I/O systémy, operátorským systémem WinCC Unified a průmyslovými PC. Siemens rovněž vyškolí příslušné zaměstnance v závodech Continental v práci v prostředí TIA Portal. Ještě větší míra standardizace se bude týkat například softwaru. Podporu v této oblasti zajistí softwarová knihovna Siemens Tire Library, která bude standardizovat řízení senzorů a akčních členů, což společnosti Continental a dodavatelům strojů zjednoduší strojní inženýrství i údržbu strojů a zařízení. Standardizace také umožní jednotný provoz strojů bez ohledu na jejich dodavatele.

Využití těchto digitálních technologií navíc podporuje udržitelnou výrobu, která má pro výrobce pneumatik klíčový význam. V tomto ohledu Siemens nabízí obzvlášť dlouhou životnost do budoucna používaných hardwarových produktů a umožňuje snadnou integraci softwarových a hardwarových inovací v průběhu celého životního cyklu strojů. Zároveň zajistí technickou podporu a dlouhodobou dostupnost náhradních dílů.

Společnosti Siemens a Continental Tires spolu již dříve v oblasti digitalizace spolupracovaly. Jedním z příkladů je digitální model výroby forem za pomocí řešení Technomatix.

Firma Continental Tires rovněž využívá edge technologie Siemens a cloudový hosting pro aplikace Mendix.

 

Zdroj: Siemens