Křečové žíly u mužů

Chtějí muži něco dělat se svým problémem zvaným křečové žíly nebo odkládají, odkládají až do posledního momentu (v porovnání s ženami), jaký je jejich přístup?

Přístup mužů k problematice varixů je specifický a zcela jiný než je tomu u žen.

Vychází to hlavně z toho, že křečové žíly jsou po většinu roku zakryty dlouhými kalhotami a v létě sporadicky odkryty při nošení krátkých kalhot nebo plavek. Proto nejsou křečové žíly pro muže takovým hendikepem jako u žen. Muži zásadně neřeší křečové žíly jako kosmetický problém. Rozsáhlé křečové žíly paradoxně nepůsobí bolesti.

Když už křečové žíly v rozvinutém stadiu vyvolají komplikace, pak v některých případech spíše ze strachu o život dojde k návštěvě lékaře, ale to ještě pracovně vytížení muži musí taky najít trochu volného času na takovýto neobvyklý výlet.

V návštěvě lékaře hrají významnou úlohu manželky nebo milenky mužů, které rozdělujeme do dvou základních kategorií. První skupina partnerek (dá se říci stejně početně zastoupená jako ta druhá), přímo dotlačí muže k lékaři se zájmem především o zlepšení jeho zdravotního stavu.

Druhá skupiny přiměje svého partnera, aby absolvoval vyšetření případně i operaci jako pokusný králík a v případě, že vše probíhá zdárně, přichází partnerka též na operaci s určitou jistotou.

V poslední době dochází obecně k podstatné, pozitivní změně v přístupu ke zdraví. Stále více je péče o dobré zdraví považována za nezbytnou podmínku a součást kvalitního života a zdravého podnikání. Proto přibývá i v řadách mužů množství preventivních prohlídek a časných návštěv lékaře jako předpoklad nezanedbání nemoci a možnosti včasné léčby, která je jednodušší, levnější a kvalitnější. Tím též ubývá, byť pomalu, množství pacientů se zanedbanými křečovými žilami a jejich komplikacemi, které by nemusely vzniknout při včasné návštěvě lékaře.

 

Křečové žíly jsou opravdu z devadesáti procent zděděnou chorobou? Co ještě přispívá jejich vzniku právě u mužů? Zvyšuje se riziko s věkem? Jaké další rizikové faktory (obezita…?)? Jaká jsou specifika křečových žil u mužů, liší se v něčem od těch „ženských“…?

Křečové žíly dědí ve stejném počtu muži i ženy. Platí zde stejná 90% pravděpodobnost, že se v další generaci křečové žíly objeví nehledě na pohlaví.

Ke vzniku a rozvoji křečových žil přispívají rizikové faktory v podobě dlouhého stání a sezení, kouření, hrozivě rostoucí výskyt obezity, málo pohybu vyvěrající ze sedavého způsobu života s nechutí k pohybovým aktivitám… Riziko s věkem se zvyšuje výrazně díky tomu, že se křečové žíly zvětšují, způsobují komplikace v podobě zánětů až embolii. Roste i riziko kožních změn – ekzémů a kožních defektů.

Specifickým rozdílem mezi muži a ženami ve výskytu křečových žil je faktor biologický, díky kterému je podstatnější výskyt křečových žil u žen. V sestavě pacientů naší Kliniky máme následující poměr – 84% žen a 16% mužů.

Negativní roli u žen hrají hormonální vlivy estrogenních hormonů, jednak přirozených, jednak užívaných v podobě hormonální antikoncepce nebo hormonální substituce v období přechodu, porody, ale i anatomický základ pánve.

 

Kde všude mohou varixy vzniknout (plus netypické oblasti). Mohou křečové žíly způsobit neplodnost, pokud se „objeví“ v šourku? Jakým způsobem se tato citlivá záležitost řeší…

Varixy – žilní městky – vakovité rozšíření žil se mohou nacházet na mnoha místech.

Nacházejí-li se varixy na dolních končetinách, způsobují většinou křeče klidové a noční a právě podle tohoto příznaku se též nazývají křečové žíly. Obdobně mohou způsobovat bolesti až křeče břicha spíše v období menstruace, nacházejí-li se přímo v oblasti malé pánve tzn. okolo dělohy, čehož jsou muži opět ušetřeni Nacházejí-li se varixy v jiných lokalitách pravidelně je již stejně nenazýváme. Protože v jiných lokalitách křeče nezpůsobují.

Objeví-li se varixy v šourku, nazývají se varikokélou, bývají většinou na levé straně díky anatomickému uspořádání žil v pánvi a bederní krajině. Vhodné radikální řešení jako prevenci před neplodností a odstranění obtíží doporučí zkušený urolog. Radikální úspěšné řešení je jako u křečových žil operační. Ale i u žen se mohou vytvářet varixy z původu pánevních žil, bývá to na citlivých pohlavních místech, většinou na zevních pyscích a vnitřní straně stehen.

Specifickým místem výskytu varixů je oblast kolem jícnu, většinou při cirhóze jaterní.

Z jiných důvodů mohou vzniknout varixy na přední straně hrudníku, břicha i podbříšku.

Ve všech těchto případech je však třeba pokud možno včas absolvovat vyšetření a léčbu.

 

Hypertrofické žíly u sportovců? Jak se odlišují od žil křečových, je nutné s nimi něco „dělat“?

Vlivem zvýšené námahy dochází k růstu svalů a současně i žil, jedná se o fyziologický děj. Stejně tak při snížení námahy dochází ke zmenšení svalů i žil. Hypertrofické žíly jsou zdravé a odvádějí správně krev směrem k srdci. Varixy již správnou funkci nemají a mohou být i větší než hypertrofické žíly. Nevznikají vlivem zvýšené námahy, ale na základě nedostatečnosti žilní stěny. Krev v nich stagnuje a svojí vahou vede k dalšímu rozšiřování varixů. S hypertrofickými žilami neděláme nic, křečové žíly je vhodné léčit.

 

Platí měřítko, čím vystouplejší, naducaná žíla na povrchu, tím vážnější stav? Či naopak nejzásadnější problémy nesou žíly, které jsou ukryté uvnitř a přitom nemocné…? Jaké komplikace se mohou objevit?

Oba uvedené příklady mohou platit u jednotlivých pacientů, ale není to pravidlo.

Vzhledem k výrazné variabilitě zdravého žilního systému, ještě výraznější u postiženého nedostatečností žilní i v podobě křečových žil je možná i kombinace zásadních problémů a stavů.

Současnou výhodou je možnost důkladného vyšetření žil speciálním ultrazvukem, který v rukou odborníka odhalí všechny záludnosti křečových žil a umožní cílenou léčbu.

Komplikace jsou známé a časté. Krvácení i při drobném poranění, dlouhodobé hojení i při minimálním poranění – bércový vřed, potom zánět povrchních žil – tromboflebitida a zánět hlubokých žil – flebotrombóza. Konečně i embolie někdy jako konečná.

 

Každodenní pocit těžkých nohou – je předstupněm či varovným zdviženým prstem, než se projeví naplno problémy s křečovými žilami?

Ano. Je to jeden ze základních symptomů – průvodních příznaků vyskytujících se u křečových žil, a to spíše u žen. Je to výzva k včasné návštěvě lékaře, který zjistí, zda se doopravdy jedná o potíže související s křečovými žilami, nebo se bude jednat o zcela jinou chorobu.

 

Nový ultrazvuk nejvyšší třídy k vyšetřování žil, se kterým je radost pracovat… To jsou informace z vašich webových stránek. Co tedy tento přístroj všechno umí? Jaké jsou vlastně diagnostické metody, přístroje, postupy…?

Pravidelně si děláme radost nakupováním těch nejnovější přístrojů na diagnostiku i léčbu varixů. Nedávno jsme si udělali velkou radost a pořídili další nový barevný duplexní ultrazvuk tentokrát s mnohem vyšší citlivostí, rozlišovací schopností a mnoha nadstandardními funkcemi, oproti původním obdobným ultrazvukům, které využíváme od počátku existence Kliniky od r. 1994.

Ultrazvukové vyšetření je trojrozměrné, umí rozlišit žílu zdravou od nemocné funkčně i anatomicky. Najde počátek žilního postižení, Díky vyšetření směru a rychlosti proudu krve, hloubky uložení a průměru jednotlivých žil je možno naplánovat přesně cílenou operaci k vyřešení pokud možno všech problémů během jednoho výkonu.

Ostatní vyšetření nejsou schopna ani zčásti ultrazvukovému vyšetření konkurovat.

 

Jaké výkony – operativní – se používají v „léčbě“ varixů? Možnosti, jak probíhá operace na klinice jednodenní chirurgie…? EVLT – laserové ošetření, sklerotizace, metoda CHIVA, lepení  žil VENA SEAL……

Výhody/nevýhody, plusy/mínusy jednotlivých zákroků, jak rychlá je rekonvalescence?

Vrací se varixy nebo je výsledek trvalý? Dá se operace, zákrok na tom samém místě zopakovat? Jaká je úspěšnost?

Od  roku  1994 využívá  Žilní  klinika všechny dostupné možnosti a metody léčby křečových žil pro ambulantní  léčbu.

Na  základě  duplexního ultrazvukového vyšetření se jedná o operaci přímo na míru konkrétního pacienta  a jeho ostižení  křečovými žilami.

Při výběru  způsobu radikální léčby konkrétně jde o kombinaci operace, sklerotizace a laseru.

Je  to  dáno  tím, že pro každé postižení varixů je vhodný jiný způsob ošetření. Jiný volíme pro rozsáhlé  křečové žíly   zcela jiný pro nejjemnější  žilky – mikrovarixy.

Ani není možno použít jeden typ laseru na všechny velikosti  křečových žil a proto je vhodné použít u jednoho pacienta i více laserů např. na velké kmenové žíly je vhodný použít katetrizační laser EVLT nebo radiofrekvenční přístroj – Closure FAST metoda. Nejšetrnější k pacientovi je lepení žil, které  má množství výhod, jedinou nevýhodou je jeho vyšší cena. Na  metličkovité mikrovarixy je vhodný barvivový laser např. Gentle YAG.

Metody používané  na Klinice  jsou lety ověřené jako nejlepší a nejvýhodnější pro pacienta stran nejradikálnějšího efektu a nejrychlejší rekonvalescence. Operaci je vhodné provézt tak aby se  křečové žíly znovu nevracely a neopakovaly ze  stejného původu jak byly operovány. Dispozic k tvorbě křečových žil nelze odstranit ani operací  ani  laserem.

Recidivující  křečové žíly po neúspěšně provedených  operacích i laserových nebo radiofrekvenčních a po sklerotizacích jsou  mnohem složitější a náročnější. Proto je nejvhodnější si najít již pro první operaci křečových žil zdravotnické  zařízení, které skýtá naději na kvalitní ošetření a léčbu..

 

Jistě se setkáváte s otázkou, zda „odebrané“ křečové žíly pak v žilním systému nechybí… Jak odpovídáte na tyto obavy? Pokud si tělo najde „svou cestičku“ jiným propojením, ohrožuje, zatěžuje to nějak organismus nebo tu „novou trasu“?

Náš léty osvědčený způsob léčby křečových žil, který se mění v poslední době pouze obměnou nových lékařských přístrojů, není založen na pouhém odstranění křečových žil.

Proto na pravidelnou otázku typu „nebudou odstraněné žíly chybět a najde si krev novou cestu“ odpovídáme vysvětlením základních principů naší metody.

Křečové žíly jsou žíly nepotřebné, žádnou funkci nevykonávají, jsou doslova nadbytečně, proto po operaci nemohou chybět, právě naopak operace vyřeší, aby varixy v budoucnu nezpůsobovaly komplikace, neohrožovaly pacienta na zdraví ani na životě.

Funkční krevní oběh probíhá zdravými žilami povrchními a hlubokými a těch je vhodné se při operaci ani nedotknout.

 

Otázka stahovacích punčoch, jak jsou na tom muži s jejich „nošením“…? Pomáhají tyto punčochy či pod/nadkolenky skutečně velkou měrou při problémech s křečovými žilami, otoky, jako prevence trombózy…?

Kvalitní zdravotní elastické punčochy, které na Klinice nabízíme v různých barevných odstínech, jsou již na tak vysoké vzhledové úrovni, že začínají soutěžit s normálními punčochami nekompresními. A v některých případech jsou téměř k nerozeznání.

Pravidelně doporučujeme nosit celodenně dlouhé stehenní punčochy II. kompresní třídy u všech pacientů postižených křečovými žilami až do dne operace. Po operaci provedené u nás se nosí už jen krátkou dobu do zahojení. Následně punčochy doporučuji jen při dlouhém stání a na dlouhé cesty letadlem či autem jako prevence cestovní trombózy. Po příslušném poučení se s nimi, i když neradi, smiřují i muži.

 

Otázka prevence: co dělat a co opravdu nedělat… Rady: Cvičení? Sprchování studenou vodou? Nohy nahoru….? Škodí žilám alkohol? Jaká jsou Vaše doporučení mužům ohledně jídelníčku… Jaké léky případně přispívají vzniku křečových žil a otoků dolních končetin?

Doporučujeme  v obecné  rovině   spíše   něco preventivně dělat  než  nedělat. U  křečových  žil je  základním doporučením pohyb a  to  nejlépe  chůze, jízda  na  kole ,   cvičení  spíše aerobní než anaerobní. Prostě  všechno  jiné  než  dlouhé  stání    nebo  sezení.  Jediný  ze  sportů, který nedoporučujeme, je jízda na  koni. Lepší  než dávat nohy  nahoru je  právě  pohyb v kotníku  a koleni, který zaručuje zapojení  „ žilněsvalové pumpy“ a tím  výraznější pohyb žilní  krve potřebný pro prevenci  křečových žil.

Jídelníček je možno doporučit jak   ženám  tak  mužům    takový, který   nevede  k nadváze.

Alkohol v rozumné  míře většinou  neškodí ani  žilám.

Léky  ani nepřispívají ke  vzniku   křečových  žil , ale  ani  nejsou  schopny  křečovým  žilám zabránit  nebo  je     odstranit. Neexistuje  ani   žádná  dieta, ani žádné  bylinky které  by  byly schopny  křečové  žíly zlikvidovat

 

Co hradí a co naopak nehradí zdravotní pojišťovna?

Všechny zdravotní pojišťovny/ZP/ bez výjimky hradí   výkony   uvedené  v sazebníku  výkonů VZP za  předpokladu, že  má  zdravotnické  zařízení  tyto  výkony  se   ZP  nasmlouvány.

Nemá-li  lékař   uzavřenu smlouvu  se zdravotní  pojišťovnou potom všichni jeho pacienti si musí  léčbu hradit  sami i  když  každý pacient musí   zdravotní pojišťovně platit  zdravotní pojištění .Zdravotní  pojišťovna v tomto případě   nezaplatí  nic.

V případě  uzavřené  smlouvy o proplácení  základní  zdravotní péče je Zdravotní pojišťovna  povinna proplatit pouze  základní zdravotní péči  odpovídající seznamu zdravotních výkonů VZP. V případě   křečových  žil je samotná operace   varixů ohodnocena cenou 1 300,-Kč .

Veškeré  nadstandardní výkony, které nejsou   v „ seznamu“ si hradí pacient  sám. Jsou to  všechny  výkony  laserové, radiofrekvenční,  masáže, léčba  celulitidy,   kosmetické přípravky.

 

Jak se díváte na různé gely, krémy, spreje či tobolky, které obsahují např. koňský kaštan či jinou „přírodní“ pomoc či např. heparinum. Mají se používat pravidelně, pomohou ulevit, řeší něco, resp. v jaké fázi ještě mohou pomoci…?

S užíváním doporučovaných „léků“ potravinových  doplňků a jiných reklamou podbízejících přípravků máme zkušenosti  vesměs negativní – prostě nepomohou. Nemůžeme jim však ubrat u některých vnímavých pacientů účinek placebo efektu.

V případě křečových žil doporučujeme lékařské vyšetření a následnou radikální léčbu jako jediné  řešení.

Žádné gely, krémy tobolky či spreje nejsou schopny odstranit  křečové žíly samotné.

Ani pravidelné užívání těchto preparátů nemůže výrazným způsobem vylepšit  již vzniklé křečové žíly,ani zamezit jejich   vytvoření.

Léky však pravidelně doporučujeme pacientům na základě vyšetření v případech, že tyto léky potřebují. Bývá to pravidelně u zánětů žil, otoků, bolestí a u funkčních poruch.

Prim. MUDr. Ota Schütz

Zdroj: Žilní klinika