Kdo hlídá naši bezpečnost na letišti – rozhovor s ppor. Adolfem Zemanem

Ppor. Adolf Zeman je člověk na svém místě. Známe se již mnoho let a vím, že ke své práci přistupuje velice svědomitě.  Jeho služební psi jsou dokonale vycvičeni pro zodpovědnou práci.

Práci pro Policie České republiky děláš mnoho let, co tě k této profesi přivedlo?

U Policie České republiky pracuji od roku 1994, tedy celkem 25 let a musím se přiznat, přivedl mne k této práci můj velký koníček – služební kynologie. Od svých 13 let se aktivně věnuji služební kynologii a když jednou byla nastolena otázka, co v životě budu dělat, měl jsem jasno.

 

Přímo na letišti působíš kolik let?

V roce 1994 jsem nastoupil jako psovod k Policii ČR Služba železniční policie, tam jsem byl do konce roku 1997, Dále pak do září 1998 Obvodní oddělení PČR Klatovy a od září 1998 do konce února 2006 Skupina služební kynologie při Okresním ředitelství PČR Klatovy. V březnu 2006 jsem nastoupil na ICP na ML Praha Ruzyně, kde v současné době zastávám funkci zástupce velitele Oddělení speciálních kynologických činností. Jak název oddělení napovídá, jedná se o specializovanou činnost služební kynologie a to vyhledávání a detekování výbušných látek.

 

Co Tvá práce obnáší a je spojená pouze s letištěm?

Jak jsem již zmínil výše, naše  práce obnáší vše, co je spojené s vyhledáváním, detekováním, anebo přímo vylučováním přítomnosti výbušných látek. Tato práce se prolíná napříč spektrem od prohlížení odložených zavazadel, přes zajištění bezpečnosti chráněných osob, zájmových letů, až po prověřování nadměrných nákladů a anonymních ohlášení. Všechna tato práce je prováděna hlavně na Letišti Václava Havla v Praze, mnohdy je však v součinnosti s jinými součástmi Policie ČR prováděna kdekoli, kde je potřeba.

 

Vzpomeš si na zajímavý zásah?

Zajímavý zásah je každý zásah, ke kterému vyjíždíme. Jedná se totiž o to, že ke každému zásahu musíme přistupovat s tím, že v daném místě se může vyskytovat výbušná látka. Pracovat s maximální ostražitostí a profesionálním přístupem a tím se stává každý zásah zajímavý.

 

Dostaneš se někdy do situace, kdy pociťuješ strach?

Strach pociťuji pokaždé, při každém výjezdu k případu. Strach je pocit, který je zcela přirozený a díky němu je člověk ostražitý. Až při této práci kdokoli z nás nebude cítit strach, bude něco opravdu špatně a toho se raději vyvarovat.

 

 

Kolik psů zatím prošlo Tvým životem?

Já osobně už mám za svůj život desátého psa a z toho z profesní život psa sedmého  ( za posledních 13 let jen a pouze feny)

 

Která rasa se pro práci hodí?

Úplně nejrozšířenější ve všech ozbrojených složkách je plemeno Německý ovčák. Je to povahově univerzální plemeno, hodící se ke všem problematikám ozbrojených složek. Na našem oddělení je také zastoupen největším počtem. A dále se využívají lovecká plemena, která jsou známa svými výbornými čichovými vlastnostmi(já osobně mám nejraději Německého krátkosrstého ohaře). Nesmím však opomenout důležitý fakt, že pro naši práci se ve své podstatě hodí jakékoliv pes, ať čisté rasy ( s rodokmenem), nebo pes bez průkazu původu. Je to o tom, aby si pes sedl se svým pánem a jeho pán našel motivaci, důležitou pro výcvik.

 

Jak je těžké vybrat psa?

Výběr vhodného psa pro naši problematiku je hlavně o bezproblémové socializaci psa, tzn. že se nesmí bát v určitých situacích, prostředích, musí být kontaktní a důležité je u něj nalézt vhodnou motivaci (odměna buď v podobě aportu, nebo pamlsku)

 

Od kolika let může být pes zařazen do prac. procesu­?

Nejnižší věk pro výkon psa v naší problematice je 18 měsíců a dále pak podle potřeby a situace.

 

Jak probíhá výcvik?

Výcvik jako takový probíhá  od útlého mládí psa, čím dříve, tím lépe. Samozřejmě že citlivou formou a formou vhodnou k povaze psa. Dále probíhá výcvik ve výcvikových střediscích Policie ČR, které máme v ČR tři. Je to výcvikové středisko služební kynologie V Plzni – Bílé Hoře, v Dobroticích a v Býchorech. Tam také probíhá každý rok prolongace atestu psa, pro výkon služby v naší problematice. Dále je výcvik služebního psa ryze individuální, psovod jej cvičí během každé své služby. Služební pes musí být na svůj výkon vždy připraven a jeho úroveň vycvičenosti je důležitá pro jeho výkon a je vlastně i vizitkou každého psovoda.

 

Kolik let může být pes ve službě?

Každý služební pes může být ve službě tak dlouho, jak mu to dovolí jeho zdravotní stav a jak je schopen každý rok udělat přezkoušení (atest), takže je to otevřené a je to na každém samotném služebním psovi. V průměru si myslím, že sl. pes  slouží tak do 10-tého roku.

 

Jaký je osud psů když doslouží?

Praxe je taková, že většina psovodů si své psy nechává u sebe i po dosloužení u Policie ČR. Je to takové nepsané pravidlo a většina se jím řídí. Vždyť pro ně sl. pes celý produktivní život pracoval a je prostě i tak jasně dané, že by u něj měl i dožít. Pro mě osobně je to věc automatická a ve své podstatě  nepřemýšlím nad tím, že by to mělo být jinak. A vím, že většina psovodů se s mým názorem ztotožní.

 

Závěrem popřeji všem klidnou službu.