Karel Gott zanechal své kořeny v Botanické zahradě hl. m. Prahy

Velikán hudebního světa Karel Gott dne 28.5.2009 stal součástí projektu Kořeny osobností a vysadil v Botanické zahradě Praha vzácný strom wolemie vznešená (Wolemia nobilis). Díky tomu symbolicky zanechal své kořeny v botanické zahradě a pomáhá nám přitáhnout pozornost veřejnosti k vzácným pokladům přírodního bohatství naší planety,“_ UVEDL BOHUMIL ČERNÝ, ŘEDITEL BOTANICKÉ ZAHRADY HL. M. PRAHY.

Wolemie vznešená je druh starobylé jehličnaté dřeviny z čeledi blahočetovitých (Araucariaceae).
Je to jediný žijící druh rodu  wolemie. Národní park Wollemi, kde v roce 1994 David Noble, strážce a terénní pracovník národních parků a rezervací Nového Jižního Walesu, objevil strom v hlubokém, odlehlém kaňonu, je vzdálený pouhých 200 kilometrů od největšího australského města Sydney. Přesné místo výskytu v přírodě se od té doby tají. Tato událost má pro botanický svět význam srovnatelný s hodnotou objevu vzácné lalokoploutvé ryby latimérie podivné (Latimeria chalumnae) pro zoologii a někteří vědci to přirovnávají k případnému nálezu živého dinosaura. Věda do objevu živé dřeviny znala pouze fosilie vyhynulých příbuzných.

Pěstováním tohoto druhu se zabývá specializovaná školka a výtěžek z prodeje slouží nejen k ochraně Wollemie nobilis v přírodě, ale i k ochraně dalších ohrožených druhů australských rostlin. Česky se někdy Wollemia nobilis poněkud nelogicky nazývá wolemie vznešená na základě nesprávné úvahy, že druhové jméno bylo zvoleno z latinského nobilis _(„vznešený“).  Slovo _nobilis je však odvozené od jména objevitele.