Ve čtvrtek budou slavnostně vyhlášeni finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

Ve čtvrtek 16. května 2024 od 17 hodin proběhne ve Velkém sále Městské knihovny v Praze finále a slavnostní vyhlášení výsledků 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku 2024. Do letošního ročníku přehlídky choreografií pro mládež se zapojili tvůrci ze základních uměleckých škol a tanečních studií z celé České republiky, podmínkou byla věková kategorie jejich interpretů 6-15 let.  

Finalisté jubilejního 15. ročníku přehlídky Taneční učitelé roku

„Kvalita taneční výchovy v žákovských věkových kategoriích má pro náš žánr výjimečný – doslova existenční – význam,“ uvádí Pavla Königsmarková z vedení konzervatoře Taneční centrum Praha, školy, která soutěžní přehlídku organizuje. „Proto musíme o tyto taneční učitele, a většinou současně tvůrce, výjimečně pečovat. V této oblasti sledujeme také řadu problémů, nejasností a předsudků, které můžeme odstraňovat pouze neustálou konfrontací a diskusí. Musíme zajistit prostor pro tato ‚setkávání při práci‘, naučit se vést odborný a otevřený dialog a také společně chránit základní kvality tanečního žánru a jeho školství před negativními vlivy komerce, konzumu a amaterismu.“

Cílem soutěžní přehlídky Taneční učitelé roku je ukázat to nejlepší z tvorby jednotlivých škol.

Její pořadatel, Taneční centrum Praha, konzervatoř – gymnázium, má také možnost každoročně objevovat nejen nové tvůrce, ale i mimořádné talenty z řad nadaných dívek i chlapců ze základního školství.

„Chceme se důsledně zaměřit na vyhledávání a správnou motivaci chlapecké, resp. klukovské populace pro taneční vzdělávání. Důraz budeme klást také na kvalitní prezentaci pedagogické práce – nestačí mít pouze skvělý soubor a zajímavý repertoár, veřejnosti to také musíme inteligentně, vkusně sdělit. Pro tyto cíle chceme vytvořit potřebné odborné, produkční a společenské podmínky,“ uzavírá Königsmarková.

Taneční učitelé roku

Taneční centrum Praha, konzervatoř a gymnázium

Taneční centrum Praha, konzervatoř a gymnázium je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, import a export tvůrců, pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů. Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.

 

Foto: Serghei Gherciu