Rok, kdy se mezi učebnice dostala i vzdělávací videa

V uplynulém roce se krátké vzdělávací pořady staly běžnou součástí distanční výuky. Na portálu ČT edu, který Česká televize spouštěla 1. 4. 2020, si doposud žáci a učitelé přehráli přes 1,5 milionu videí. V posledních týdnech mají uživatelé největší zájem o materiály, které jim pomohou připravit se na přijímací zkoušky na střední školy a na maturity. Učitelé krom českého jazyka a matematiky využívají videa intenzivně i při výuce dějepisu, fyziky, přírodovědy nebo zeměpisu.

Distanční výuka klade na učitele nové nároky, a to také v podobě nutnosti střídat typy aktivit tak, aby i bez osobního kontaktu udrželi zájem a pozornost žáků. K výkladu proto připojují on-line cvičení, hry, čtení, nebo právě sledování krátkých vzdělávacích videí a následnou práci s nimi. „Z ročního fungování webu ČT edu je evidentní, že velká řada učitelů se opravdu snaží o to, aby hodiny žákům zpestřila a aby jim byla schopna probíranou látku předat poutavě i bez prezenční výuky. Vzdělávací videa zapojují buď přímo do distanční hodiny, nebo je žákům zadávají v rámci samostatné přípravy a o obsahu následně v hodině debatují,“ říká vedoucí projektu ČT edu Alžběta Plívová.

Roli videa jako nosiče vzdělávacího obsahu oceňuje i ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa: „Videa dětem umožňují pracovat se zajímavým obsahem, který primárně nevznikal jako učebnice, učení je pak velmi autentické. A protože se dané zdroje na ČT edu často netýkají jen jednoho předmětu, zasazují téma do širšího kontextu a propojují látky, které by se žáci jinak učili samostatně.“ Největší zájem mají uživatelé ČT edu nyní o pomoc s přípravou na přijímačky na střední školy a na maturity. „Vedle matematiky a češtiny jsou pak videa populární zejména tam, kde vyučující chtějí žákům předvést probíranou látku názorně, což výuka na dálku komplikuje, tedy například ve fyzice, zeměpise, a u žáků prvního stupně především v prvouce a přírodovědě nebo angličtině,“ doplňuje Plívová.

Využití krátkých videí při učení mladších žáků doporučuje i garantka prvního stupně vzdělávání v Národním pedagogickém institutu Hana Havlínová: „Videa přinášejí dětem informace prostřednictvím takového média, kterému rozumí a na které jsou zvyklé. Je to pro ně do určité míry jednodušší než čtení. Video navíc dává dětem nové zrakové podněty a je velmi názorné, dobře tak doplňuje obsah učebnic a děti se toho ve výsledku dozví více.“ Podle Havlínové vzdělávací videa zároveň usnadňují práci učitelům, kteří se snaží žáky namotivovat, zaujmou a dát jim impuls pro vlastní nápady či diskusi.

Právě videa pro první stupeň tvoří nejnavštěvovanější segment portálu ČT edu. Ten dnes pokrývá téměř tři stovky témat z více než čtyřiceti předmětů, od předškolní po středoškolskou výuku. Pro ČT edu Česká televize natočila už i dva internetové pořady pro žáky připravující se na důležité zkoušky, Nebojte se matematiky a Dáme to! „Využití videí se postupně stává nezbytnou součástí vzdělávacího procesu v současné moderní škole. Během pandemické situace roku 2020 portál ČT edu výrazně přispěl k motivaci a zpestření distanční výuky. Pomohl nejen učitelům, ale hlavně žákům, kteří se musí často sami vypořádat se zvládáním náročné látky,“ říká pedagog a poradce pro vzdělávání Petr Chára.

Od spuštění ČT edu 1. 4. 2020 zhlédli uživatelé na portálu více než 1,5 milionu vzdělávacích videí a stáhli přes osmdesát tisíc pracovních listů. Výrazný prostor na ČT edu dostávají náměty reflektující aktuální dění, historická jubilea i výzvy, kterým společnost čelí. V letošním školním roce tak web přiblíží tvorbu dramatika Williama Shakespeara, od jehož úmrtí uplyne 405 let, výročí konce 2. světové války nebo události spojené s Miladou Horákovou.

Web ČT edu Česká televize spustila společně s dalšími vzdělávacími projekty, UčíTelkou či Odpoledkou, v počátcích pandemie koronaviru, aby tak usnadnila žákům, jejich rodičům i učitelům distanční výuku. Portál v loňském roce získal speciální Filmovou cenu Technologické agentury ČR za zmírnění dopadů pandemie na vzdělávání a minulý týden ocenila úsilí České televize na poli vzdělávání Nadace České spořitelny.

První díl série Dáme to! věnovaný korektuře textu společně s video spotem je ke stažení zde.

YouTube
Share