Top news

Písňové studánky Martiny Jankové na zámku Liteň

Jarmila Novotná za druhé světové války nazpívala soubor lidových písní za klavírního doprovodu Jana Masaryka, které byly přenášeny po rozhlasových vlnách do Československa. Analogicky jejímu vlastenectví připravujeme písňový recitál Martiny Jankové, jímž vzdá v janáčkovské lidové tvorbě pěvkyně hold své domovině. Získání této sopranistky mezinárodního renomé pro spolupráci na Festivalu Jarmily Novotné považujeme za významný počin roku 2018.

Slavnostní koncert Písňové studánky Martiny Jankové se uskuteční 9. září v sále Čechovny v areálu zámku Liteň ve spolupráci s naším předním klavíristou Ivo Kahánkem a Ensemblem FLAIR a bude symbolickou oslavou 90. výročí od úmrtí Leoše Janáčka.
Zároveň půjde o vrcholnou událost 7. ročníku Festivalu Jarmily Novotné.

Vstupenky ve dvou kategoriích, v ceně 1500 Kč a 1000 Kč je možné rezervovat a zakoupit na emailu tickets [at] zamekliten [dot] cz nebo na čísle 724 880 826. Koncert začíná v 19.30 hodin. Součástí vstupenek je číše vína v zámeckém parku. Počet vstupenek je limitován, proto doporučujeme včasnou rezervaci!

Pěvecké ukázky Janáčkovy lidové hudební poezie v podání Martiny Jankové