Město Plzeň vydalo publikaci o stoleté historii Plzeňské filharmonie

Stoletou historii Plzeňské filharmonie představuje město Plzeň v nové publikaci. Na 123 stranách čtenáři najdou zajímavý obrazový materiál, často dosud vůbec nezveřejněný, který byl zapůjčen z archivů i soukromých sbírek.

„Publikace určitě potěší každého milovníka symfonické hudby i historie. Přibližuje mnoho výjimečných koncertů i hudebníků, kteří Plzeňskou filharmonií prošli, a zároveň prezentuje současnou podobu souboru, jeho širokou koncertní činnost i zajímavé mezníky v jeho tvorbě. Autorům se podařilo shromáždit zajímavý obrazový materiál z archivů Plzeňské filharmonie, Českého rozhlasu Plzeň i Archivu města Plzně a především ze soukromých sbírek. Kromě fotografií čtenáři v brožuře najdou také dobové plakáty, pamětní listiny, novinové články i dopisy. Jeden z nich je například adresován slavnému houslistovi Janu Kubelíkovi a jsou v něm domlouvány podrobnosti jeho plzeňského vystoupení v roce 1939,“ představuje publikaci s názvem Plzeňská filharmonie 100 náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková.

„Stá, jubilejní koncertní sezóna 2019/2020 se honosila reprezentativní dramaturgií, ale bohužel byla na jaře letošního roku přerušena koronavirovou pandemií. Přesto jsme cítili potřebu informovat veřejnost i o průběhu této sezóny, protože i ta se již stala historií Plzeňské filharmonie. Čtenáři publikace se mohou seznámit i s bohatým spektrem dirigentských osobností, které profilovaly uměleckou tvář Plzeňské filharmonie,“ doplnila ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Publikace Plzeňská filharmonie 100

Publikace Plzeňská filharmonie 100 vznikla ve spolupráci Odboru kultury Magistrátu města Plzně s Plzeňskou filharmonií, a to jako odezva na velký zájem odborné i laické veřejnosti o loňské výstavy a akce mapující sté výročí založení tohoto hudebního tělesa i jeho současnost. Náměstkyně Eliška Bartáková připomněla, že jde o další počin z edice Významné plzeňské kulturní osobnosti a události: „Touto edicí město již od roku 2012 vzdává hold výjimečným uměleckým osobnostem, které v Plzni žily a působily, a také mapuje unikátní okamžiky plzeňské kulturní historie. V edici jsme již plzeňské veřejnosti představili například významné umělce jako byli Jiří Trnka, Vendelín Budil, Josef Skupa, Ladislav Sutnar či Miroslav Horníček.“

Brožura je k získání bezplatně. Jako první ji obdrželi večer 1. října 2020 v Měšťanské besedě návštěvníci zahajovacího koncertu abonentní řady Platina. Publikace Plzeňská filharmonie 100 je také k dostání v Informačním centru města Plzně a na Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

 

Foto: M. Pecuch