20 let na hudební scéně Václava Marka a jeho BLUE STAR

Když je dvacet let člověku, ať muži či ženě, má právo (třebaže si ho uděluje sám nebo sama) hledět dopředu a být plný či plná nadějných očekávání, jak dobude svět, jak mu ukáže, jak ho promění k obrazu svému. Když je dvacet let hudebnímu souboru, má nejen právo, leč také povinnost (a tu si ukládá jak sám, tak je mu uložena jinými), ohlédnout se naopak nejdřív nazpátek. Ověřit si, co a jak bylo, zda se mu dařilo a má-li důvod pokračovat. Dvacet let života je v tomto případě číslo úplně jiného významu a řádu. Jakost uplynulých roků počítá se zde hned od narození, a to je velký rozdíl – vždyť mínění vlastní a ostatních můžou se rozcházet, měřítka posuzování jsou rozličná a je jich víc, nestačí fantazie a touha, hodnotí se výsledky.

Napíšu rovnou, že Blue Star Václava Marka je hodnocena hodně shodně – každopádně kladně. Všude, kde dosud Modrá hvězda hrála a kde ji poslouchali a poslouchají. Živě nebo z nahrávek. Dvacet roků. Její první veřejné vystoupení se uskutečnilo 16. září 1999. Není proto div, že se letos představuje znovu. Pro vzpomínku a vědomí souvislostí písněmi a skladbami natočenými už dříve (některé jsou nově nazpívané), to na první straně LP či na CD pod čísly 1-8, a také novinkami, vybranými k jubilejní příležitosti na druhou stranu LP a na CD pod čísly 9-15. Vlastníci tohoto kompletu mají na cédéčku čtyřčíselný BONUS, protože se tam zkrátka vejde. Škoda místa ladem. U gramofonu se tím netrapte, a když, obraťte se na přehrávač CD. Bude po lítosti a uslyšíte i novou směs melodií z filmů Oldřicha Nového, překvapivě nazpívanou stálým příznivcem kapely Alešem Cibulkou, dvě časem prověřené vánoční písně Šlitra a Suchého a dávný melodram Pražská pohádka, v němž autora Karla Hašlera, jenž přednášíval své verše s klavírem, zastoupil jeho televizní představitel Viktor Preiss a orchestr.

Kromě vlastního výročí tak Blue Star oslavuje letošní sto dvacáté narozeniny R. A. Dvorského, sto čtyřicáté Karla Hašlera, šedesáté Divadla Semafor a hlásí se k Oldřichu Novému, letos rovněž stodvacetiletému, který je s hlavním dramaturgickém zájmem Markova orchestru, se swingovou hudbou třicátých a čtyřicátých roků 20.století, spojen nejbytostněji. Rád uvádím, že jeden z jejích výrazných autorů, skladatel Václav Pokorný, o něm na sklonku života ne nadarmo řekl – „Blue Star považuji za dnešní Melody Boys a Václava Marka za současného R. A. Dvorského, neboť jsou podobně nepočetní a stejně výkonní“. A úcta ke Karlu Hašlerovi, ta je jim všem v orchestru zaprvé přirozená a zadruhé potvrzena názorem swingového klasika Jiřího Traxlera, jenž mu vzdal hold ve svých pamětech Já nic, já muzikant, když zdůraznil, že se Hašler rozdal svým posluchačům celý, vším, co měl a co dát mohl.

Dovolte ještě vysvětlení k repertoárovému bodu Orient bar. Je vytvořen ze scénické hudby S. E. Nováčka k filmu Kristian a ve zkrácené verzi bude sloužit Václavu Markovi a Blue Star přinejmenším do příštích dvaceti let jako nová znělka. 

                                                                                                                         

Tak ať slouží! 

Miloň Čepelka