Správa železnic zahajuje modernizaci koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí

Slavnostní zahájení stavby odstartovalo poslední dubnový den rekonstrukci jednoho z posledních dosud nemodernizovaných úseků prvního koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí. V jejím rámci se výrazně změní současná podoba stanice Brandýs nad Orlicí, zastávku Bezpráví nahradí odbočka. Zhotovitelem prací v hodnotě 3,396 miliardy Kč je sdružení firem EUROVIA CS, Chládek a Tintěra, Pardubice, Elektrizace železnic Praha a GJW Praha. Stavba bude financovaná z programu Blending Call, založeného na kombinaci příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) a úvěru od Evropské investiční banky.

Modernizace koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí

V rámci stavby dojde na téměř 10 kilometrů dlouhém úseku k rekonstrukci železničního svršku a spodku, a to včetně hloubkové sanace násypového tělesa trati v nestabilních úsecích. Modernizace se zaměří i na zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, silnoproudé technologie a mostní konstrukce. Kompletní přestavbou projde stanice Brandýs nad Orlicí. Nová nástupiště se přesunou blíže ke kolejovému rozvětvení ve směru na Ústí nad Orlicí, jejich délka bude 220 metrů a výška nad temenem kolejnice 550 mm. Zastávka Bezpráví bude zrušena. V její blízkosti vznikne nová odbočka, která významným způsobem zvýší propustnost trati. „Tento úsek v minulosti žádnou modernizací neprošel, investice je nutná pro zachování potřebných parametrů železniční infrastruktury. Po plánované výstavbě nové trati bude sloužit zejména pro regionální a nákladní dopravu,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

 

„V rámci modernizace koridoru mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí využijeme nejmodernější technologie s ohledem na místní životní prostředí a nedalekou cyklotrasu. Například výměnu kolejí provedeme bez zásahu do okolí metodou bez snášení kolejového roštu. Využijeme k tomu strojní sanační kolejovou linku,“ říká předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS Martin Borovka.

Samotná stavba začne na počátku května 2021 výlukou druhé traťové koleje, zrekonstruuje se první traťová kolej, opraví trakční vedení a mosty a vloží výhybky v budoucí odbočce Bezpráví. Po jejím zprovoznění na konci roku bude možné využít obě koleje mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi touto odbočkou a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci dalších výluk. Pak již nebude nutné omezovat provoz v celém úseku.

 

V únoru příštího roku začne výluka první traťové koleje v úseku odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, během které se kromě rekonstrukce traťové koleje, trakčního vedení a mostních objektů rozběhne i přestavba stanice Brandýs nad Orlicí. V roce 2023 budou postupně probíhat rekonstrukční práce na železničním svršku a spodku ve všech částech traťového úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupní hrany 550 mm nad kolejí, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku.

Pro přístup na nově zřízená nástupiště a zajištění vyšší bezpečnosti bude vybudován podchod, který umožní bezbariérový příchod k nástupišti a zároveň propojí obě části města Brandýs nad Orlicí. Obě nástupiště tak budou dostupná i od souběžné komunikace po levé straně trati u Tiché Orlice. Navíc se mimoúrovňovým přístupem zjednoduší pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.