Vlaky

Preventivní vlak vyjíždí na Liberecko

Úspěšný projekt Českých drah, Správy železniční dopravní cesty a společnosti ČD Cargo Preventivní vlak bezpečné železnice pokračuje i letos. Jarní část bude odstartována na Liberecku. Cílem projektu je varovat děti a mladistvé před nebezpečím na železnici a snížit počet nehod a leckdy zbytečných neštěstí.

Read More

Opravenou výpravní budovu získala také stanice Nelahozeves

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v Nelahozevsi uspořádala slavnostní prezentaci opravené výpravní budovy 24.4.2019 . Stavební práce v železniční stanici trvaly přibližně pět měsíců a vyšly na šest milionů korun.

Read More

Skupina ŠKODA TRANSPORTATION dodá nové jídelní vozy pro finské dráhy

Helsinky/Plzeň, 24. 4. 2019 – Společnost Škoda Transtech ze skupiny Škoda Transportation dodá sedm nových jídelních vozů finským drahám. Celková hodnota kontraktu je zhruba 600 milionů korun. Vozy budou uvedeny do provozu v letech 2021-2022. Vozy budou vyráběny v finském Kajaani.

Read More

SŽDC a francouzská SNCF budou spolupracovat na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí

Slavnostním podpisem dnes byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) a Société nationale des chemins de fer français (SNCF) na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí v ČR. Předmětem spolupráce je vytvořit Manuál SŽDC pro projektování vysokorychlostních tratí ve stupni Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).

Read More

Srážka posunovací soupravy v Mělníku – 13.4.2019

Dnes 13. 4. 2019 v 5.40 hodin se v Mělníku na vlečce přístav Mělník srazily dvě posunované soupravy v důsledku čeho vykolejilo 5 drážních vozidel a lokomotiva.

Read More

Evropská investiční banka půjčí Česku první 3 miliardy na modernizaci železnic

Ministerstvo financí uzavřelo s Evropskou investiční bankou (EIB) úvěrovou smlouvu do výše 3 miliardy korun na financování výdajů na rozvoj železniční infastruktury. Jedná se o první část z celkového úvěrového rámce 11,5 miliard korun určeného na spolufinancování modernizace vybraných úseků železničních koridorů, který schválila EIB a odsouhlasila vláda na podzim loňského roku. Realizaci projektu zajišťuje […]

Read More

SŽDC letos začne s opravou výpravní budovy v Berouně

Kompletní rekonstrukci nádražního objektu v železniční stanici Beroun připravuje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Tento týden zahájila výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládané investiční náklady na modernizaci komplexu tří vzájemně propojených budov dosáhnou částky 228 milionů korun.

Read More

Úrazy na železnici

Kam se smí a kam se nesmí na dráze u kolejí ?

Read More

ŽDC zahajuje druhou etapu rekonstrukce uzlu Přerov za více než tři miliardy korun

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) uzavřela smlouvu na realizaci druhé etapy rekonstrukce uzlu Přerov, která obsahuje přestavbu výhybny Dluhonice a navazujících mezistaničních úseků. Za 3,22 miliardy korun bez DPH budou stavební práce provádět společnosti EUROVIA CS, Subterra, STRABAG Rail a GJW Praha. Hotovo má být do konce roku 2021. S financováním stavby pomůže Evropská unie […]

Read More

Další 4 miliardy na dva velké dopravní projekty, příspěvek schválila Evropská komise

Modernizace trati Rokycany – Plzeň a obchvat Třince jsou součástí balíčku 25 velkých projektů z deseti členských zemí EU, pro které Evropská komise schválila financování. Na české projekty tak připadne příspěvek ve výši 151 milionů EUR, tedy necelých čtyř miliard korun. Obě stavby již plně slouží veřejnosti, jednalo se formální dovršení náročného schvalovacího procesu.

Read More