Vídeň počítá 2021 s deficitem dvou miliard eur

Vídeň představila městský rozpočet pro rok 2021 o objemu 15,1 miliard eur. Kvůli koronakrizi očekává místo vyrovnaného rozpočtu deficit 1,9 miliard, stovky milionů ale poputují na podporu zdravotnictví, hospodářství a do dalších investic. K vyrovnanému budgetu se rakouská metropole chce vrátit v letech 2024 a 2025. Letos městská kasa skončí s dluhem kolem 1,6 miliardy, vloni přitom dosáhla nulové bilance.

Na cestě za hospodářským a finančním zotavením Vídeň sází na dvě cesty. V první řadě se jedná o opatření související s koronavirem jako je zabezpečení zdravotnických služeb, pracovních míst a firem nebo zachování kvality služeb obecného zájmu. Dlouhodobější strategické cíle směřují ke zvýšení konkurenceschopnosti města a zjednodušení situace a zátěže pro střední a malé podniky a podnikatele. Do roku 2023 se městská kasa chce zaměřovat na investice, od let 2024 a 2025 chce opět dosáhnout konsolidovaných rozpočtů. „To je nesmírně ambiciózní cíl,“ uvedl městský radní pro finance a hospodářství Peter Hanke, splnění považuje ale za realistické, pokud se podaří udržet rozpočtovou disciplínu a odhodlanost.

Vyrovnaného rozpočtu dosáhla Vídeň už v roce 2019 a původní návrhy pro rok 2020 a 2021 také počítaly s nulovou bilancí. Město bylo na dobré cestě, například díky konjunktuře i snižování nezaměstnanosti, vysvětlil radní. „Využili jsme fázi růstu, ušetřili peníze a mohli díky tomu před koronou navýšit rezervy o 750 milionů eur na 1,8 miliardy eur. Toto umírněné hospodaření nám nyní pomáhá překonat hospodářskou krizi,“ uvedl Hanke. Jen za letošní rok navýšila Vídeň výdaje o 450 milionů eur na zmírnění dopadů koronakrize v oblasti zdravotnictví, pracovního trhu a městské ekonomiky. Příjmová strana rozpočtu se však potýká s výpadkem daní ve výši kolem miliardy eur. Pro letošní rok proto radnice počítá s deficitem 1,6 miliard euro.

Investiční priority 2021: pracovní trh, hospodářství, vzdělávání

Rozpočtový plán pro příští rok předvídá zvýšení deficitu na 1,9 miliardy eur při celkovém objemu 15,1 miliard eur. Vzhledem k plánovaným výdajům považuje Hanke takový rozpočet za správný a nutný. „Náklady pandemie jsou vysoké, nicnedělání by ale vyšlo výrazně dráž,“ tvrdí sociálnědemokratický politik, podle kterého Vídeň bude bojovat o každý podnik a každé pracovní místo. V říjnu 2020 stoupla nezaměstnanost ve Vídni o 2,7 % na 13,7 % a bez práce je aktuálně 166 304 obyvatel metropole. „Přednost před černou nulou nyní mají podpora pracovního trhu, hospodářství, zajištění zdravotnického systému a rozvoj v oblasti vzdělávání,“ doplnil radní.

Pro rok 2021 Vídeň mimo jiné navýšila rozpočet ve zdravotnictví o 10 % na 2,54 miliardy, do vzdělávání přiteče po navýšení 1,91 miliardy a na sociální služby, zejména péči, vyčlenilo město 2,22 miliardy. S cílem zvýšit konkurenceschopnost narostou i investiční výdaje o 6 % na 2,6 miliardy eur. Budget na ochranu klimatu a adaptaci na změny klimatu dosáhne 980 milionů eur, největší část poputuje do veřejné dopravy či podpory pro termální vytápění a sanaci budov. Návrh rozpočtu pro rok 2021 nyní čeká na debatu v městském zastupitelstvu, schválení lze očekávat v polovině prosince. Celkové dluhy města Vídně, bez započtení let 2020 a 2021, dosahují přibližně 7 miliard euro.

Majetek 30 miliard eur

Vídeň také poprvé vyčíslila svůj veškerý majetek. Po víceletém procesu a ohodnocení více než 60 000 pozemků, 3 000 budov a 42 milionů m2 uličních ploch spočetlo město veškeré vlastnictví na 29,27 miliardy eur, a to navzdory konzervativnímu přístupu.

 

Foto: AlexasFotos-Pixabay